iP.1 AB

Modern teknik i uråldrig institution

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 11:17 CEST

Uppsala domkyrka har i århundraden kommunicerat via sina kyrkklockor. Idag är domkyrkan ett nav för trådlös kommunikation i Uppsala kyrkliga samfällighet.

När Uppsala kyrkliga samfällighet såg över sin datakommunikation, insåg man att prestandan/tillgängligheten måste förbättras i framförallt samfällighetens krematorium. Krematoriet ligger utanför staden och man hade länge förlitat sig på internet via telefonjacket, där prestanda och tillförlitligheten inte var som man önskade. Samfällighetens IT-avdelning blev rekommenderade att ta kontakt med företaget iP1, som skulle kunna förbättra kommunikationen via trådlös teknik. Kommunikationen hade visserligen kunnat förbättrats via fiberoptisk kabel, men eftersom kabeldragning kostar ca 1000 kr per meter, så blir det snabbt en dyrbar historia, i synnerhet för en byggnad som ligger utanför tätorten.

iP.1 skissade snabbt på en lösning där förvaltningsbyggnadens internetaccess skulle kunna förmedlas via trådlös kommunikation till krematoriet. Trådlös kommunikation förutsätter att en radiolänk ska kunna skickas fritt genom luften, så i detta fall kunde domkyrkans torn användas för att radiolänken skulle nå ända ut till krematoriet.

Att sätta upp en antenn i en byggnad av ett så högt kultur- och byggnadsmässigt värde som Uppsala domkyrka, är enklare sagt än gjort. Monteringen kräver tillstånd från länsstyrelsen och iP.1 fick kreativt lösa monteringen för att få tillståndet.

I maj 2010 började Uppsala kyrkliga samfällighet använda det trådlösa nätverket skarpt. Användarna har fått en avsevärt högre prestanda, och systemförvaltarna är mycket nöjda med tekniken. - Vi har faktiskt inte haft några avbrott eller problem, och i de mätningar vi gjort så är prestandan konstant hög, säger Martin Samuelsson, projektledare från Uppsala kyrkliga samfällighet och tekniskt ansvarig från samfällighetens sida för implementation av den trådlösa tekniken.

Nästa steg för samfälligheten är att bygga ut det trådlösa nätverket att även innefatta samfällighetens ca 20 lokaler runt om i Uppsala. Då kan kostnaden från många internetabonnemang tjänas in, och enheterna får en snabbare och stabilare kommunikation mot internet, men även sinsemellan. Det steget vill man fundera över efter en testperiod om ett år av det system som togs i drift i maj 2010.

Med modern trådlös kommunikation har en så gammal och anrik institution som Uppsala kyrkliga samfällighet nu fått en stabil tillgång till internet med hög prestanda, även ut till sitt något avlägsna krematorium. Eftersom trådlös kommunikation inte kräver någon dyrbar kabeldragning, så blev investeringen också kostnadseffektiv.

Om tekniken

Vid trådlös kommunikation så går datatrafiken via radiolänk mellan två eller flera så kallade noder som sitter monterade på byggnader eller master. Mellan dessa noder går sedan den datatrafik som man väljer att släppa på. Det kan vara internetaccess (från valfri leverantör), överföring av bilder, koder och text från andra datasystem eller rörliga bilder från t ex en övervakningskamera. Prestandan, stabiliteten och säkerheten är mycket hög. I vår moderna teknik för radiokommunikation är krypteringen så säker, att ingen obehörig kan ”se” eller avlyssna trafiken.

Om iP.1

iP.1 AB grundades 2003 och är en tjänsteleverantör inom kommunikation. Företaget har två tjänsteområden, dels trådlös kommunikation och dels kommunikation via SMS. Båda tjänsteområdena effektiviserar och underlättar kommunikation mellan kunder, intressenter, leverantörer, företag och organisationer. Tjänsterna är stabila, lättanvända och kostnadseffektiva.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta Leif Alvarsson på iP.1, telefon 0500-44 89 80 eller 0733-522323, epost leif.alvarsson@ip1.se Hemsida: www.ip1.se