Miljöpartiet Stockholms stad

Modern trafikpolitik prioriterar människor framför bilar

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 14:10 CET

Miljöpartiets och den Moderatledda Alliansen har totalt olika utgångspunkter för trafikpolitiken. Det framgår tydligt när budget för Stockholms stad 2012 diskuteras i kommunfullmäktige. När gång-, cykel- och kollektivtrafik är det självklara förstahandsvalet för Miljöpartiet låter Alliansen bilar fortsätta dominera, trots att ytan är begränsad och det leder till trängsel.

– När Miljöpartiet finansierar en snabb utbyggnad av nya och breddade cykelbanor har Alliansen år efter år pratat och pratat om en en ny cykelplan medan cyklisterna fått vänta förgäves. Den utlovade miljarden cykelpengar finns inte ens med i alliansens budget, säger Emilia Hagberg, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad.

En annan avgörande skillnad mellan Miljöpartiet och alliansens förslag är hur partierna prioriterar det begränsade utrymmet i innerstaden. När Miljöpartiet föreslår en parkeringsstrategi för att minska biltrafiken, genom att minskat antal gatuparkeringar och höjda avgifter, har Alliansen en politik där ännu mer gatumark skall användas till parkering.

– Syftet med Miljöpartiets parkeringspolitik är ge plats på stadens gator för gående, cyklister, kollektivtrafik och näringslivets transporter. Vi vill skapa attraktiva stadsmiljöer för människorna i Stockholm, säger Emilia Hagberg (MP).

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm 
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Johan Tjerneng
0761-22 96 57
johan.tjerneng@stockholm.se