TCO Development

Modern upphandling - inbjudan Almedalsveckan 2015

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2015 15:43 CEST

Almedalen: Världens chans att ställa om till en modern upphandling

Idag finns flera lovande möjligheter som ger världens chans till modern upphandling. Därför efterlyser initiativtagarna till kampanjen #Modupp2020 ansvarsfulla politiker som skapar allianser över partigränser så att ambitionerna varar längre än en mandatperiod.

Vi anser att Sverige snarast behöver en nationell upphandlingsstrategi som tydligt visar vilka samhälleliga mål upphandling ska bidra till så att alla strävar åt samma håll.

Tid: måndagen den 29 juni, 2015, kl 13-14

Plats: Sjöbergs bakgård, Strandgatan 18, Visby

Kontaktperson: Gabriella Blomgren, gabriella.blomgren@tcodevelopment.com, tel 0706-358351

Hela programmet

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/26345?redir

#ModUpp2020 är en kostnadsfritt samarbetsprojekt som uppmanar offentlig sektor att ställa om till en Modern Upphandling genom att bli en kravställare som hanterar skattemedel på ett ansvarsfullt sätt och bidrar till en hållbar utveckling. Vi erbjuder stöd och riktlinjer med hjälp av våra tredjeparts miljömässiga och sociala hållbarhetscertifieringar.

För att delta i #ModUpp2020 ska er organisation anta målet om att minst 50 procent av alla upphandlade produkter ska vara märkta med tredjeparts miljömässiga och sociala hållbarhetscertifieringar senast till år 2020.

Lär dig mer om hur tredjepartscertifieringar är effektiva verktyg och om det ”paradigmskiftet” för offentlig upphandling som regeringen förespråkar. Få insikt i de möjligheter som den nya upphandlingslagen kommer att ge. Låt dig inspireras av Örebro kommun.

2014-06-02-modupp2020_loggor

Om TCO Development

TCO Development arbetar för Hållbar IT och driver en hållbar utveckling av och med IT. Vi erbjuder hållbarhetscertifieringen TCO Certified, en tredjepartscertifiering för IT-produkter och GITaudit 2.0, ett ledningssystem för Hållbar IT samt UsersAward, kartlägger hur väl IT-systemen stödjer verksamheten. Inköpare och upphandlare över hela världen använder TCO Certified när de köper in IT-produkter som ett led i sitt hållbarhetsarbete. Produkter som uppfyller TCO Certified möter en rad krav som handlar om att tillverkningen, användningen och återvinningen av produkterna sker på ett ansvarsfullt sätt vad gäller miljö, social och ekonomisk hållbarhet. TCO Certified finns för bildskärmar, bärbara datorer, tablets, smartphones, desktops, allt-i-ett datorer, projektorer och headsets. TCO Development ägs av TCO, Tjänstemännens Centralorganisation.