Utbildningsdepartementet

Moderna anställningar vid universitet och högskolor

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 12:00 CEST

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om befattningsstrukturen vid universitet och högskolor. Samtidigt utsågs Ann Numhauser-Henning till utredare. Hon är professor i civilrätt och prorektor vid Lunds universitet. Utredaren ska redovisa sitt resultat senast den 17 november 2007.

- Det måste bli ännu mer attraktivt att arbeta vid universitet och högskolor för att Sverige ska hävda sig som ledande forskningsnation, säger utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky. Framtidens forskare och lärare behöver moderna anställningsvillkor. Vi kan inte ha en ordning där kvinnorna systematiskt missgynnas, där många går på helt otrygga anställningar i långa tider och där anställningsprocessen är byråkratisk och tidsödande.

Utredaren ska bland annat:
- Granska de visstidsanställdas situation vid universitet och högskolor. Utreda effekterna av kommande ändringar i lagen om anställningsskydd för högskolesektorn samt föreslå åtgärder.
- Utvärdera befordringsreformen samt försöket med anställning som biträdande lektor. Utvärderingen bör bland annat belysa hur dessa påverkat rörligheten och jämställdheten.
- Granska om reglerna i högskoleförordningen för bedömningsgrunder, anställningsförfarande och överklagande gällande lärare är ändamålsenliga. Föreslå förenklingar som medger öppenhet och rättssäkerhet såväl som hög kvalitet i den forskande och pedagogiska verksamheten.
- Granska förutsättningarna och föreslå förbättringar för att uppnå en fungerande och sammanhållen meriterings- och karriärväg, för kvinnor såväl som män, vid universitet och högskolor samt i relation till omgivande samhälle.
- Belysa högskoleförordningens grunder för tidsbegränsning. Ska dessa anställningskategorier och anställningsformer finnas och i så fall hur lång bör den sammanlagda anställningstiden vara.
- Analysera på vilket sätt den ökade andelen externfinansiering till universitet och högskolor påverkar anställningsstrukturerna.


Kontakt:
Thomas Johansson
Pressekreterare hos Leif Pagrotsky
08-405 18 17
070-364 18 17
thomas.johansson@educult.ministry.se

David Samuelsson
Planeringschef
08-405 18 23
070-543 27 39
david.samuelsson@educult.ministry.se