Transportföretagen

​Moderna bussar kör Sveriges kollektivtrafikresenärer klimatsmart

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2016 07:56 CET

Bussarna är den fordonspark i Sverige som är yngst och som dessutom föryngrats mest de senaste 10 åren. Idag är medellivslängden för en svensk buss 4 år. Landets kollektivtrafikresenärer åker alltså med nya, moderna och klimatvänliga bussar i hela Sverige – bussarna leder nämligen omställningen till en fossilfri fordonsflotta på väg. 75 procent av bussarna i den offentligt upphandlade busstrafiken, som utgör drygt 90 procent av all svensk busstrafik, kör idag på förnyelsebara drivmedel.

Bussbranschen leder omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta på väg. Antalet bussar med förnyelsebart drivmedel som RME, HVO och biogas har mer än fördubblats och elektrifieringen av busstrafiken är en stark trend. 75 procent av alla bussar i den upphandlade trafiken använder förnyelsebara drivmedel och har klimatsmarta Euro V eller Euro VI-motorer. Busstrafikens utsläpp av växthusgaser har minskat med mer än 20 procent under 2000-talet samtidigt som trafikarbetet ökar för varje år. Blekinge län leder omställningen till en fossilfri bussflotta, tätt följd av Stockholms län och Södermanlands län.

En svensk buss kör i snitt 5 599 mil på ett år jämfört med en personbil som kör 1 222 mil per år. Detta och andra fakta finns att läsa i den färska statistikrapporten om svensk bussbransch från Sveriges Bussföretag.

– Över hälften av alla resor i den regionala svenska kollektivtrafiken görs i buss, säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd i Sveriges Bussföretag. För att vi ska kunna fortsätta erbjuda kollektivtrafikens resenärer klimatsmarta resor är det viktigt med långsiktiga och hållbara spelregler för bussbranschen. Det är viktigt att utformningen av skatter och styrmedel på biobränslen och elektricitet gynnar omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta. Vi oroas av att regeringen inte ger oss besked om framtida villkor för förnyelsebara och fossilfria drivmedel efter 2018. Hur ska vi våga investera och satsa vidare på nya fordon, tankställen vid våra depåer och smarta lösningar vid hållplatser och terminaler när vi inte får veta vad som gäller?

För vidare information, kontakta

Anna Grönlund
Branschchef och vice vd på Sveriges Bussföretag
anna.gronlund@transportforetagen.se 
Tel. 070-612 71 74

Göran Hallén
Näringspolitisk expert, Sveriges Bussföretag
goran.hallen@transportforetagen.se
Tel. 08 762 71 26

Charlotte Erlandsson
Kommunikatör, Sveriges Bussföretag
charlotte.erlandsson@transportforetagen.se
Tel: 0706 48 24 00

Sveriges Bussföretag är en bransch- och arbetsgivareorganisation för den yrkesmässiga bussbranschen och representerar såväl busstrafikföretag som bussresearrangörer. Vi är ett förbund inom Transportföretagen.

Transportföretagen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund, Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA), Sveriges Bussföretag, Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF), Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF), Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF), Svenska Flygbranschen (SFB), Sveriges Hamnar och Transportindustriförbundet, har cirka 10 500 medlemsföretag med runt 194 000 anställda.