PlayeMotion Sweden AB

MODERNA FILMER BYTER NAMN

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 11:38 CEST

Moderna Filmer föddes 2000 ur en vision att det rörliga medieten dag skulle bli digitalt med alla möjligheter till interaktion och distribution. Vi skulle producera utifrån nya tekniska och sociala förutsättningar för bästa genomslag och effekt. Kunderna skulle ha råd att använda det rörliga mediet för sin kommunikation i större utsträckning.

Nu, mer än ett decennium senare, är filmtekniken en självklarhet för de flesta av våra kunder – såväl att
producera som att distribuera. Fokus har förflyttats till att tränga igenom brus, nå fram och påverka. Kunskap om målgrupp, normer, storytelling och tekniska möjligheter är avgörande som användande av mediet i totalkommunikationen.

Medan våra projekt blivit mer omfattande med åren avser vi att fortsätta serva våra kunder, Business-to-
Business (B2B) och myndigheter, och erbjuda dem såväl kunskap som produktion av emotionell kommunikation för deras arenor – mässor, nätet, personliga mötet och konferenser. Internt som externt.
Skillnaden är att vi nu är åtagna endast ett resultat – nämligen att väcka rätt känsla. Den känsla som leder till önskad handling. En måttstock som är det yttersta beviset på en lyckad investering.

De senaste åren har vi därför fokuserat arbetat med att höja kunskapen och utveckla koncept att planera för, styra och följa upp resultat av emotionell kommunikation. Bli därför inte förvånad om du möter andra
kompetenser hos oss som beteendevetare, psykologer, spelutvecklare eller interaktionsdesigners. Kanske kommer vi att tala om Metaforer, Gamification och Behavioural Engineering i lika hög grad som berättelsen och filmen?

Med namnet PlayeMotion vill vi fånga tre viktiga element för lyckad emotionell kommunikation – leken,
känslan och rörelsen.

För mer information kontakta:
/Ralf W Löbel
070 - 99 66 404
ralf@playemotion.se
Du finner oss på:
www.playemotion.se
www.facebook.com/modernafilmer