Invik & Co AB

Moderna Försäkringar Liv blir försäkringsgivare i den nya ITP-planens fondförsäkring

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 16:36 CET

ITP-nämnden har valt Moderna Försäkringar Liv som försäkringsgivare för den nya ITP-planens fondförsäkring. Det nya ITP-avtalet som har förhandlats fram av Svenskt Näringsliv och PTK träder i kraft den 1 juli 2007.


I konkurrens med 26 andra försäkringsbolag har Moderna Försäkringar Liv och ytterligare fyra bolag valts ut som leverantörer av den nya ITP-planens fond­försäkring. Den nya ITP-planens fondförsäkringslösning innebär att de tjänstemän som omfattas erbjuds ett begränsat antal fondförsäkringsbolag och deras fonder.

Moderna Försäkringar Liv, som var tredje största fondförsäkringsbolaget i Sverige mätt i nyförsäljning under fjärde kvartalet 2006, har redan en stark ställning inom tjänstemannasektorn vilket resulterade i en marknadsandel under fjärde kvartalet om 14 % inom tjänste­pensions­segmentet.

"Genom valet av Moderna Försäkringar Liv som försäkringsgivare för den nya ITP-planen får de tjänstemän som omfattas möjlighet att välja produkter med låga avgifter och ett selektivt urval av högkvalitativa fonder, vilket kommer att ge tjänstemännen en mycket bra pensionsprodukt.", säger Moderna Försäkringar Livs VD Lars Nordstrand.

För ytterligare information, besök www.invik.se eller kontakta:

Anders Fällman, VD och koncernchef +46 (0)8 562 000 20
Lars Nordstrand, vVD +46 (0)8 562 006 71
Mattias Björk, CFO +46 (0)8 562 000 58


__________________________________

Invik är en finanskoncern med bred produktportfölj inriktad mot försäkring, bank samt fondförvaltning. Invik verkar inom noga utvalda segment där koncernen kan skapa god tillväxt och bygga långsiktigt framgångsrika företag, hela tiden med fokus på lönsamhet. Kännetecknande för koncernen är att vi söker nya vägar att skapa tillväxt inom lönsamma nischer i den finansiella sektorn.

Invik omfattar fem verksamhetsområden: Moderna Försäkringar Sak med direktförsäkringsverksamhet riktad mot privatpersoner och mindre företag; Moderna Försäkringar Liv erbjuder liv-, pensions- och kapitalförsäk­ringar; Assuransinvest förvaltar kvar­varande run-off portfölj; Banque Invik, en privatbank i Luxemburg med verksamhet inom kapitalförvalt­ning, kortverksamhet och företagstjänster; samt Invik Fonder som bedriver fond­verk­samhet i Aktie-Ansvar och Moderna Fonder. Invik är noterat på Stockholms­börsens Mid Cap. Aktien handlas under kortnamnet INVKB.