Invik & Co AB

Moderna Försäkringar Liv näst största fondförsäkringsbolaget under det andra kvartalet

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 11:04 CEST

Moderna Försäkringar Livs långsiktiga satsning på att positionera sig som utmanaren till de etablerade fondförsäkringsbolagen har under det andra kvartalet 2007 givit resultat med en marknadsandel som innebar att bolaget hade det näst största försäljningsvärdet av nytecknade fondförsäkringar.


Moderna Försäkringar Livs marknadsandel mätt i försäljningsvärde av nytecknad fond­försäkring steg mycket kraftigt och uppgick under det andra kvartalet 2007 till 13,8 %, jäm­fört med 4,2 % för motsvarande period förra året, vilket gjorde att bolaget hade det nästa största försäljningsvärdet i Sverige.

Moderna Försäkringar Livs marknadsandel avseende nytecknad fondförsäkring, mätt i rullande 12-månaders perioder, ökade till 12,0 % jämfört med 4,4 % för motsvarande period förra året.

"Det är mycket glädjande att vår långsiktiga satsning med att erbjuda en kombination av högkvalitativa fonder, låga avgifter och personlig rådgivning via försäkringsförmedlare ger detta fantastiska resultat", säger Moderna Försäkringar Livs vVD Mikael Claesson.

"I början av året blev vi utsedda som fondförsäkringsleverantör för den nya ITP-planen och strax innan sommaren utsåg Wassum Pensionsrating, Modernas ITP-erbjudande till det bästa alternativet inom fondförsäkring. Försäljningsframgångarna vi nu ser är ytterligare bevis för att vårt starka erbjudande uppskattas av kunderna", avslutar Mikael Claesson.

För ytterligare information, besök www.invik.se eller kontakta:

Anders Fällman, VD och koncernchef +46 (0)8 562 000 20
Mattias Björk, CFO +46 (0)8 562 000 58

__________________________________

Invik är en finanskoncern med bred produktportfölj inriktad mot försäkring, bank samt fondförvaltning. Invik verkar inom noga utvalda segment där koncernen kan skapa god tillväxt och bygga långsiktigt framgångsrika företag, hela tiden med fokus på lönsamhet. Kännetecknande för koncernen är att vi söker nya vägar att skapa tillväxt inom lönsamma nischer i den finansiella sektorn.

Invik omfattar fem verksamhetsområden: Moderna Försäkringar Sak med direktförsäkringsverksamhet riktad mot privatpersoner och mindre företag; Moderna Försäkringar Liv erbjuder liv-, pensions- och kapitalförsäk­ringar; Assuransinvest förvaltar kvar­varande run-off portfölj; Banque Invik, en privatbank i Luxemburg med verksamhet inom kapitalförvalt­ning, kortverksamhet och företagstjänster; samt Invik Fonder som bedriver fond­verk­samhet i Aktie-Ansvar och Moderna Fonder.