Finansinspektionen

Moderna Försäkringar Liv tar över Aspis Liv

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 09:06 CET


Finansinspektionen har genom förvaltarna ingått avtal med Moderna Försäkringar Liv om att ta över Aspis Liv.

FI är positiv till avtalet där Moderna försäkringar Liv tar över försäkringstagare, personal, system och kommer att hantera utbetalningar till dem som är sjuka i dag.

FI fattade den 26 november 2009 beslut om att dra in Apsis Livs tillstånd. Samtidigt tog FI över kontrollen av bolaget som sedan dess har drivits av förvaltarna Peter Morawetz och Robert Wikholm på Vinge advokatbyrå. Bakgrunden till beslutet var att Aspis Liv inte hade full kontroll över sina skuldtäckningstillgångar och hade negativ solvens.

Tillsammans med förvaltarna har FI arbetat intensivt med att försöka återställa kapitalbasen. I dag står det klart att det kan ta lång tid att återfå kontroll över tillgångarna. Den 3 december gick FI därför ut med ett pressmeddelande och uppmanade försäkringstagarna att byta försäkringsbolag.

Det akuta läget för de befintliga försäkringstagarna har nu löst sig genom att Moderna Försäkringar Liv köper beståndet. Juridiskt innebär det att en bolagsstämma ska hållas i Aspis Liv, därefter ska detta kungöras och därefter fattar FI beslut om beståndsöverlåtelse.

FI är mycket positiv till lösningen och nöjd med Moderna Försäkringar Livs bud. De friska försäkringstagarna får en ny försäkring samtidigt som alla pengar som faktiskt finns i Aspis Liv kan användas till de cirka 350 som är sjuka och har sin försäkring under utbetalning. Hade inte försäljningen kommit till stånd hade risken för konkurs varit stor. Det hade inneburit att alla pågående utbetalningar hade stoppats.


Läs mer på www.fi.se

Karolina Palutko Macéus
Presschef
Tel 08-787 83 30
Mob 070-791 10 74

Ann-Marie Wancke Widemar
Enhetschef
Tel 08-787 82 91
Mob 076-129 52 26