Invik & Co AB

Moderna Försäkringar Liv tredje största fondförsäkringsbolaget under det fjärde kvartalet

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 13:26 CET

Moderna Försäkringar Livs långsiktiga satsning på att positionera sig som utmanaren till de etablerade fondförsäkringsbolagen har under det fjärde kvartalet 2006 givit resultat med en marknadsandel som innebar att bolaget hade tredje största försäljningsvärdet av nytecknade fondförsäkringar.


Moderna Försäkringar Livs marknadsandel mätt i försäljningsvärde av nytecknad fondförsäkring steg mycket kraftigt och uppgick under det fjärde kvartalet 2006 till 12,1 %, jämfört med 3,9 % för motsvarande period förra året, vilket gjorde att bolaget hade det tredje största försäljningsvärdet i Sverige. Marknaden för fondförsäkringar i Sverige hade under det fjärde kvartalet 2006 ett försäljningsvärde om drygt 19 miljarder kronor.

Moderna Försäkringar Livs marknadsandel avseende nytecknad fondförsäkring, mätt i rullande 12-månaders perioder, ökade till 6,6 % jämfört med 3,9 % för motsvarande period förra året. Marknaden för fondförsäkringar i Sverige hade under 2006 ett försäljningsvärde om drygt 74 miljarder kronor.

"Det är glädjande att vårt långsiktiga arbete med att erbjuda fondförsäkringstagare i Sverige ett alternativ till de etablerade fondförsäkringsbolagen har givit resultat. Framgången under året har visat att det finns en efterfrågan på våra produkter som erbjuder ett selektivt urval av högkvalitativa fonder och en försäkringsprodukt till lågt pris", säger Moderna Försäkringar Livs vVD Mikael Claesson.

För ytterligare information, besök www.invik.se eller kontakta:

Anders Fällman, VD och koncernchef +46 (0)8 562 000 20
Mattias Björk, CFO +46 (0)8 562 000 58

__________________________________

Invik är en finanskoncern med bred produktportfölj inriktad mot försäkring, bank samt fondförvaltning. Invik verkar inom noga utvalda segment där koncernen kan skapa god tillväxt och bygga långsiktigt framgångsrika företag, hela tiden med fokus på lönsamhet. Kännetecknande för koncernen är att vi söker nya vägar att skapa tillväxt inom lönsamma nischer i den finansiella sektorn.

Invik omfattar fem verksamhetsområden: Moderna Försäkringar Sak med direktförsäkringsverksamhet riktad mot privatpersoner och mindre företag; Moderna Försäkringar Liv erbjuder liv-, pensions- och kapitalförsäk­ringar; Assuransinvest förvaltar kvar­varande run-off portfölj; Banque Invik, en privatbank i Luxemburg med verksamhet inom kapitalförvalt­ning, kortverksamhet och företagstjänster; samt Invik Fonder som bedriver fond­verk­samhet i Aktie-Ansvar och Moderna Fonder. Invik är noterat på Stockholms­börsens Mid Cap. Aktien handlas under kortnamnet INVKB.