Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringar öppnar nytt kundcenter i Ragunda

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 10:34 CET

Moderna Försäkringar har beslutat att etablera ett nytt kundcenter i Ragunda i Jämtland mot bakgrund av satsningen på modernaBil och växande volymer inom övrig privatförsäkring.

modernaBil är Moderna Försäkringars Internetbaserade satsning på bilförsäkring för kunder med en låg riskprofil. Satsningen riktas till den stora gruppen vanliga bilägare som, genom att betala för höga försäkringspremier, är med och subven­tionerar premierna för ägare av nya bilar. modernaBil lanserades vid årsskiftet och utmanar konkurrenterna med en mycket bra produkt till lågt pris.

Moderna Försäkringars satsningar på bil- och privatkundsegmentet via Internet och telefon har inneburit kraftigt växande volymer med följande behov av kvalificerad kund­service. Moderna Försäkringars nya kundcenter i Ragunda blir en viktig kompo­nent i bolagets arbete med att stärka konkurrenskraften på privatmarknaden. Kundserviceverksamheten i Ragunda kommer att bedriva försäkrings- och skadekundtjänst, försäljning och svara för vissa andra administrativa funktioner för försäkringsverksamheten. Verksamheten planeras vara igång senare under våren.

"Vår satsning på kundservice och på Ragunda är strategiskt viktigt för Moderna Försäkringars offensiv inom bilförsäkring. I Ragunda finns en bred erfarenhet av försäkring och kundservice som kommer att stärka vår konkurrenskraft. Vi har sedan tidigare mycket goda erfarenheter av att bedriva kundservice­verk­samhet utanför storstadsområdena, vilket naturligtvis påverkade beslutet om en satsning i Ragunda", säger Moderna Försäkringar Saks VD Lars Nordstrand.

För ytterligare information, besök www.modernaforsakringar.se eller kontakta:
Lars Nordstrand, VD +46 (0)8 562 00 671
Mats Johansson, Affärsområdeschef Bil +46 (0)8 562 06 801


Moderna Försäkringar är en dynamisk försäkringskoncern som kombinerar erfarenhet och nytänkande för att erbjuda de bästa försäkringslösningarna inom utvalda marknadssegment. Med professionalism och engagemang ut­manar Moderna Försäkringar branschen och leder utvecklingen framåt. I koncernen ingår Moderna Försäkringar, Atlantica, netviq samt Bilsport & MC. Moderna Försäkringar ägs av Invik & Co och ingår i Kinneviksfären.