Logica CMG (wm-data)

Moderna Försäkringar väljer WM-data som leverantör av nytt system för företagsförsäkring

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 08:58 CET

WM-data kommer att leverera en applikation för företagsförsäkringar baserad på WM-datas försäkringssystem Winsure. Genom att applikationen har ett webbgränssnitt kan fristående mäklare arbeta direkt mot systemet och göra simuleringar av olika försäkringserbjudanden till kund samtidigt som försäljningsprocessen effektiviseras. Ordervärdet är beräknat till cirka 12 MSEK och leveransen sker i november 2008.

Med leveransen av applikationen för företagsförsäkringar, har WM-data under en femårsperiod bytt ut hela Moderna Försäkringars systemstöd för båt-, villa/hem-, motor-, produkt- och företagsförsäkringar. Därmed har Moderna Försäkringar skapat en gemensam systemplattform för hela sakförsäkringshanteringen, vilket innebär kostnadsreduceringar genom att bl.a. programuppdateringar och utrullningar av nya applikationer effektiviseras. Den nya webbfunktionaliteten för företagsförsäkringar innebär att mäklaren kan erbjudas möjlighet att sitta online med sin kund, simulera olika förslag samt ta fram offerter och samtidigt arbeta direkt mot försäkringssystemet.

- Den nya applikationen för företagsförsäkringar är en viktig komponent i effektivisering av vår försäkringsadministration. Applikationen skapar förutsättningar för en ännu större flexibilitet och anpassning till marknadens behov, vilket blir allt viktigare i en konkurrensutsatt marknad säger Lars Nordstrand, vd för Moderna Försäkringar. Eftersom vi nästan uteslutande arbetar med fristående mäklare och ombud är det av yttersta viktigt att vi kan erbjuda dem ett enkelt och säljfrämjande it-stöd.

- Vi är stolta och glada över vårt samarbete med Moderna Försäkringar, som ligger i framkant vad gäller satsning på moderna systemstöd för försäkringshantering. I och med det här avtalet täcker vår nuvarande version av Winsure hela floran av sakförsäkring inom privat- och företagsförsäkring inklusive gruppförsäkring, vilket vi är en av få leverantörer som kan erbjuda, säger Per Johanson, divisionsansvarig för Banking & Insurance på WM-data.

WM-data Banking & Insurance erbjuder lösningar och specialistkompetens som bygger på gedigen branschkunskap om bank-, finans-, och försäkringsmarknaden.


För ytterligare upplysningar kontakta:
Lars Nordstrand, vd för Moderna Försäkringar, tel: 08-56 20 06 71, e-post: lars.nordstrand@modernaforsakringar.se
Per Johanson, divisionsansvarig för Banking & Insurance på WM-data, tel: 08-517 675 85, mobil: 0708-51 51 68, e-post: per.johanson@wmdata.se
Johan Kull, marknads- och affärsutvecklingsansvarig för Banking & Insurance på WM-data, mobil: 070-714 66 76, e-post: johan.kull@wmdata.se


____________________________________________________________________

WM-data ingår i LogicaCMG-koncernen, en ledande internationell leverantör av it lösningar. Koncernen har 40 000 medarbetare i 41 länder. LogicaCMG strävar efter att stödja sina kunder i att bygga och behålla en ledande position med hjälp av LogicaCMG:s djupa branschkunskap och dokumenterade leveransförmåga. Bolaget tillhandahåller verksamhetskompetens, systemintegration samt outsourcing av it och affärsprocesser inom branscher som telecom, finans, energi och utilities, industri, handel, transport och offentlig sektor. I Norden har bolaget cirka 9 000 medarbetare och är verksamt under varumärket ”WM-data a LogicaCMG company”