Justitiedepartementet

Moderna hyreslagar

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 11:34 CESTI dag har Hyreslagsutredningen, med hovrättsrådet Bob Nilsson Hjorth som särskild utredare, överlämnat sitt slutbetänkande Moderna hyreslagar (SOU 2009:35) till justitieminister Beatrice Ask.

Hyreslagsutredningen föreslår att bestämmelserna i 12 kap. jordabalken, ofta kallad hyreslagen, görs mer överskådliga och lättillgängliga. Flertalet paragrafer föreslås lyftas ut ur jordabalken och placeras i två särskilda lagar - bostadshyreslagen och lokalhyreslagen. Reglerna för bostadslägenheter hålls därigenom lättare isär från reglerna för lokaler.

Genom att placera hyresbestämmelserna i fristående lagar med kapitelindelning och underrubriker blir det enklare för läsaren att hitta bland bestämmelserna. Bestämmelserna föreslås vidare brytas ned i fler men kortare paragrafer.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Hovrättsrådet Bob Nilsson Hjorth
Särskild utredare
040-35 58 34

Isabel Andersson
Utredningssekreterare
08-405 90 27
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2009:35 Moderna hyreslagar (http://www.regeringen.se/sb/d/11385/a/124480)