Lesjöfors AB

Moderniserad ytbehandling ger många fördelar

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 11:46 CEST

En investering i ny utrustning för ytbehandling av fjädrar har medfört kortare ledtider i och med att större volymer nu kan hanteras vid Lesjöforsfabriken. Dessutom medför processen kvalitets- och miljövinster.

Lesjöfors Fjädrars anläggning i Lesjöfors har moderniserats med en ny maskinpark för ytbehandling. Utrustningen medför att större volymer kan hanteras på kortare tid. Inga legoarbeten behöver läggas ut på underleverantörer, vilket gör att företaget har kontroll på kvaliteten i hela processen. En annan kvalitetshöjande åtgärd är streckkodsavläsningen av tillverkningsorder, vilket minimerar risken för felmärkning.

Mindre spill ger miljövinster
I samband med installationen av den nya utrustningen, passade man även på att uppdatera appliceringsutrustningen för färgpulvret.

- Moderniseringen innebär effektivare användning av färgen och därmed mindre spill, vilket får positiva konsekvenser både ur miljö- och resurssynpunkt, säger Erik Everbrink, ansvarig för kvalitet och miljö på Lesjöfors Fjädrar.

Den utökade kapaciteten är vältajmad, eftersom Lesjöfors Fjädrar nu upplever en ökning i orderingången för eftermarknaden för bilar.

 

Modernized painting equipment gives many advantages
Investing in new equipment for the finishing process for springs has made the production line at Lesjöfors Springs in Lesjöfors more efficient. Larger volumes can now be processed in a shorter time. Furthermore, it adds benefits in environmental and quality issues.
The Lesjöfors plant has invested in new machinery for spring painting. That means that the plant can manage larger volumes in a shorter time. Sub-contractors are no longer needed for the task, and therefore Lesjöfors can supervise the whole chain of quality aspects in the production line. Another quality increasing measure is the automation of monitoring the bar codes of the manufacturing order, which has reduced the risk for errors to a minimum.

Less waste gives environmental benefits
When installing the new painting equipment, Lesjöfors also updated the equipment for applying the color powder.

-Modernizing our machinery gives a more efficient use of resources since it brings fewer waste products. A very positive aspect in both an environmental and a resource effective point of view, Erik Everbrink, Technical & Quality Manager at Lesjöfors Springs, says.

The increased capacity is well-timed, since Lesjöfors Springs experiences an increase in demand for aftermarket products for cars.

About Lesjöfors
Lesjöfors is an international full-range supplier of e.g tension springs, gas springs, standard springs and bespoked springs, wire forms and strip components. Lesjöfors was established in 1675.
Spring manufacture started in 1852. These days, Lesjöfors is one of Europe's leading manufacturer of spring products.