Finansdepartementet

Moderniserade regler för avvecklingssystem och finansiella säkerheter

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 17:15 CET

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss lagändringar som syftar till att genomföra ett EU-direktiv med ändrade regler om avvecklingssystem och finansiella säkerheter.

Ändringsdirektivet medför att det är nödvändigt att ändra vissa bestämmelser i konkurslagen, lagen om handel med finansiella instrument, lagen om företagsrekonstruktion och lagen om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 30 juni 2011.

Kontakt:
Victoria Ericsson
Pressekreterare hos Peter Norman
08-405 58 62
076-128 93 45

Katarina Back, departementsråd
Värdepappersmarknadsenheten
08-405 15 09

Martin Wasteson, departementssekreterare
Värdepappersmarknadsenheten
08-405 14 87