OKG

Modernisering av OKG-reaktorer under 2009 ger förutsättningar för framtida rekordproduktion

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 11:44 CET

Förseningar i de omfattande moderniseringsarbeten som bedrevs vid OKGs anläggningar under fjolåret innebar en cirka fyrtio procent lägre elleverans än 2008. Exempelvis medförde arbetena för att höja såväl säkerhet som kapacitet vid Oskarshamn 3 ett drygt nio månader långt stillestånd istället för de planerade tre. Dessa åtgärder skapar dock förutsättningar för framtida rekordproduktion.

Under 2009 uppgick den totala nettoleveransen från OKG till nästan 8,5 TWh (miljarder kilowattimmar). Denna fördelades på ca 2,8 TWh för O1, 3,9 TWh för O2 och 1,7 TWh för O3. Beträffande energitillgängligheten uppgick denna för O1 till 70,5 procent, för O2 till 77,9 och för O3s del till 15,2 procent.   Det är således främst det oförutsett långa stilleståndet vid O3 som medfört en lägre produktionsnivå än de 15,1 TWh som levererades 2008. Den ursprungliga tidplanen för moderniseringen av O3 omfattade cirka två månader med start den 2 augusti 2008. Försenade komponentleveranser kom dock att utgöra en risk för att stilleståndet skulle sträcka sig över vinterperioden, varför starten för installationsarbetet flyttades till den 1 mars 2009. Efter hand har tiden för stilleståndet kommit att utökas, bland annat på grund av tillkommande arbeten för att byta ut defekta styrstavsskaft och åtgärda ett turbinlager i den nyinstallerade turbinutrustningen.   - Olyckligtvis innebar de tillkommande arbetena att återstarten av O3 kom att dröja ända till den 17 december, kommenterar VD Lars Thuring. Därmed kan vi likväl inte till fullo motsvara förväntningarna på maximala elleveranser under den nu aktuella vinterperioden, då leveranskapaciteten under de första månaderna begränsas av ett obligatoriskt provdriftsprogram vid varierande effektnivåer. När vi i mars månad planerar att kunna leverera med full effekt förfogar vi dock med den nya kapacitetsnivån på 1 450 MW över världens största kokvattenreaktor.   Andra viktiga milstolpar under 2009 var att lågtrycksturbinerna vid O2 byttes ut. Detta har medfört en kapacitetsökning på cirka 40 MW och under hösten sattes därmed nya rekord för dygnsproduktionen vid O2. I mars månad konstaterade också FNs internationella atomenergiorgan, IAEA, att OKG vid en internationell jämförelse besitter god förmåga att bedriva kärnteknisk verksamhet. Vid årsskiftet uppgick antalet medarbetare vid OKG till 969, vilket innebär att antalet ökat med sex stycken under 2009.
Ytterligare information lämnas av:  Lars Thuring
VD  Tel: 0491 – 78 78 40      Utsänt av:
Kommunikation & Samhällskontakt
Tel: 0491 – 78 75 50