Gemeko

Modiga företagare som vågar ligga i framkant!

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 09:57 CEST

För första gången arrangeras utbildningsprogrammet Re:Vision (omvisionera) i Sverige 8-10 oktober, där vi omvärderar centrala affärsantaganden, lyfter in flera perspektiv och skapar en ny vision för genuint hållbar utveckling.

Re:Vision kombinerar kreativ omvärldsanalys & utveckling med lönsamt företagande, social rättvisa, meningsfullhet och miljöansvar.

I Värmlands vagga
Mitt i naturen på Kungskvarnen i Borgvik* blir det intensiva diskussioner måndag – onsdag nästa vecka . I en inspirerande seminariemiljö vägleds deltagarna i att ta steg för att se möjligheter i dagens globala utmaningar och vända dem till hållbar framgång. Programmet passar in i den profil som Kungskvarnens nya ägare har valt med inriktning på hållbara samhällen, lokalt som globalt.

De nya företagarna tänker och agerar långsiktigt, hållbart & rättvist och inser att människor, företag och samhälle verkar i samma system med ömsesidigt beroende. Syftet med Re:Vision är att tillhandahålla karta och kompass för att omvandla insikterna till handling.

Var ligger drivkrafterna?
Idag eftersöks förändring som inte bara betyder åtstramningar, utan ifrågasätter antaganden och principer för att kunna utveckla ett långsiktigt hållbart och välmående företagande.

För att utveckla verksamheten dit man vill och omsätta miljöåtaganden i handling, behövs medarbetarnas motivation och känsla av meningsfullhet. Hur väl företaget lyckas positionera sig genom varumärken och ageranden, beror på hur djupgående delaktigheten och processen har varit.

Hur ser omvärlden egentligen ut?
De aspekter som påverkar företagandet är globala. Företagen ingår i samhällssystem som i sin tur ingår i naturens system. Alla delar i systemen hänger ihop och påverkar varandra: Medarbetare, kunder, andra företag, miljön, andra länder, ekonomi, hälsa, utbildning, sociala strukturer mm. 

Allt detta behöver beaktas och användas på bästa sätt. I t ex Kalundborg i Danmark har man lärt sig av naturen och eliminerat avfall genom att införliva företagen och kommunen i ett kretslopp där den ena verksamhetens avfall blir råvara i den andras produktion. Se http://www.symbiosis.dk/en 

Mer information:
Niklas Högberg tel. 0707-544840
Eva Solly tel. 070-264 5120
Emma Petersson tel. 073-6971736
www.medskaparinstitutet.se

Vi ordnar gärna tid för intervjuer med erfarna och nyfikna deltagare!

*Kungskvarnens Hotell & konferens i Borgvik ligger i Grums kommun ca 4 mil från Karlstad.