Modity Energy Trading AB

Modity Energy Trading kommenterar regelbundet el- och bränsleprisutvecklingen

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 11:35 CET

Modity Energy Trading bildades 1 juli 2010 av Lunds Energikoncernen och Öresundskraft genom en sammanslagning av de båda koncernernas energihandelsverksamheter. Verksamheten ligger i Lund. Vi hjälper energibolag och större förbrukare att tillgodose deras behov av elenergi, gas, elcertifikat, utsläppsrätter samt bränslen till andra energileveranser. Vi är ett ungt och flexibelt företag som genom våra ägarföretag erbjuder en gedigen kompetens och erfarenhet samtidigt som vi vill vara en nytänkande, engagerad och personlig samarbetsparter.

Vi vill öka kunskapen om energimarknaden och prissättningen på denna. Inom ett par månader kommer det på vår hemsida finnas information om prissättningen på el- och gasmarknaden, marknaden för utsläppsrätter och elcertifikat samt generell information om bränslen som kol och olja. Vi svarar gärna på frågor om dessa marknader och dess utveckling.

Redan idag lägger vi varje vecka ut en marknadskommentar på vår hemsida, www.modity.se.  Marknadskommentaren innefattar en kort sammanfattning av veckans prisutveckling på el- och bränslemarknaderna (specifik kommentar för prisområde Malmö) samt en prognos på- och en diskussion om kommande veckas prispåverkande händelser. Vi är gärna med och kommenterar och diskuterar utvecklingen och prispåverkande faktorer.

Modity Energy Tradings fokus är att hjälpa energibolag och större företag med en trygg och effektiv förvaltning av deras energiportfölj genom att aktivt agera på marknaderna för el, gas och miljöinstrument så som elcertifikat och utsläpprätter.

Modity Energy Trading ägs till 50 procent av Lunds Energikoncernen AB och till 50 procent av Öresundskraft AB och bildades den 1 juli 2010 genom en sammanslagning av energihandelsverksamheterna i respektive ägarkoncern.  Huvudkontoret ligger i Lund.