Modity Energy Trading AB

Modity rekryterar Gustaf Sundelius till Portföljförvaltning

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 13:14 CEST

Gustaf kommer senast från E.ON där han varit ansvarig för svenska kunder inom portföljförvaltning, både diskretionärt och rådgivande. Han har även erfarenhet som riskansvarig för delar av E.ON:s engelska produktionsportföljer samt som fysisk elhandlare/vattenoptimerare. Gustaf anställs för att komplettera portföljförvaltningsteamet med sin breda kunskap och internationella erfarenhet. Gustaf kommer även att fungera som resurs i Moditys fysiska affärsutveckling och är ytterligare en i ledet av
resurser som Modity rekryterat för att uppnå de ambitiösa mål man satt upp för bolaget.

För mer information, kontakta gärna Andreas Gillheim på andreas.gillheim@modity.se eller
0706 24 55 04.


 

Modity Energy Tradings fokus är att hjälpa energibolag och större företag med en trygg och effektiv förvaltning av deras energiportfölj genom att aktivt agera på marknaderna för el, gas och miljöinstrument så som elcertifikat och utsläpprätter. Moditys mål är att bli Sveriges bästa energihandelsbolag genom att alltid ligga steget före.

Modity Energy Trading ägs till 50 procent av Kraftringen Energi AB (fd Lunds Energikoncernen AB) och till 50 procent av Öresundskraft AB och bildades den 1 juli 2010 genom en sammanslagning av energihandelsverksamheterna i respektive ägarkoncern.  Huvudkontoret ligger i Lund.