Modity Energy Trading AB

Modity rekryterar Kruno Kuljis till Fysisk handel

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2016 10:27 CEST

Kruno kommer senast från Axpo Sverige AB där han under sju års tid haft huvudansvaret för den fysiska handeln inom hela Norden.

- Vi välkomnar Kruno till vårt team där han kommer att utgöra ett starkt komplement med sina spetskunskaper inom bland annat meteorologi och handel med förnybar energi, säger Anders Johansson (Chef Fysisk förvaltning).

Kruno kommer bland annat bidra starkt till att vidareutveckla den redan befintliga kompetensen gällande hantering av förnyelsebar produktion. Detta medför ytterligare styrka för Modity och våra partners.

Kruno startade sin anställning på Modity den 1 oktober.

För ytterligare information:

Anders Johansson

Tel. 0705 14 81 22

“Med hög kompetens och innovationsförmåga levererar Modity värdeskapande tjänster med ett personligt bemötande för företag där energiaffären har stor betydelse”

Modity Energy Tradings fokus är att hjälpa energibolag och större företag med en trygg och effektiv förvaltning av deras energiportfölj genom att aktivt agera på marknaderna för el, gas och miljöinstrument så som elcertifikat och utsläpprätter.

Modity Energy Trading ägs till 50 procent av Kraftringen Energi AB (fd Lunds Energikoncernen AB) och till 50 procent av Öresundskraft AB och bildades den 1 juli 2010 genom en sammanslagning av energihandelsverksamheterna i respektive ägarkoncern.  Huvudkontoret ligger i Lund.

Besök vår webbsida.