Modul 1 Data AB

Modul 1 expanderar i Göteborg genom förvärv av Sprawl Solutions AB

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 13:02 CEST

Modul 1 Data AB (Publ) har i dag tecknat avtal om förvärv av 100 % av aktierna i Sprawl Solutions AB.

Sprawl Solutions är ett projektorienterat konsultbolag som fokuserar på lösningar och tjänster inom systemutveckling, gränssnittsdesign och kommunikation. Bolaget har 7 anställda konsulter och säljare med kompetenser inom arkitektur, J2EE, .NET, Oracle, SQl samt marknadsföring och kommunikation. Exempel på bolagets kunder är AssiDomän Frövi, Stena Bulk, Stena Roro, Spero Spel och Kronans Droghandel.

”Med förvärvet av Sprawl Solutions förstärker vi vår position i Göteborg markant samtidigt som bolaget kompletterar Modul 1 med kompetens och gedigen erfarenhet av projektförsäljning. Genom denna förstärkning och breddning av kompetensen i Göteborg, kan vi nu erbjuda ännu fler heltäckande lösningar med större affärsnytta för kunderna”, säger Christer Bergquist, verkställande direktör i
Modul 1”.

Modul 1 övertar verksamheten per den 1 oktober och betalar 1,8 Mkr genom en riktad nyemission om ca 2,2 miljoner aktier.

För ytterligare information, kontakta:
Christer Bergquist, verkställande direktör, 0703 - 11 01 00
Bertil Blomsterberg, regionchef i Göteborg, 0703 – 23 23 00

Modul 1 Data AB – sätter kompetens i system. Modul 1 är ett svenskt IT-konsultföretag som utvecklar, kvalitetssäkrar och underhåller affärsstödjande IT-lösningar samt erbjuder specialisttjänster. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer. Modul 1 sysselsätter ca 250 personer och har verksamheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Modul 1 är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information, besök www.modul1.se