Modul 1 Data AB

Modul 1 förstärker sin konkurrenskraft i Sundsvall och inleder samarbete med Sirius IT

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 13:44 CET

Modul 1 har träffat en överenskommelse med Sirius IT som innebär ett övertagande av Sirius ITs (f.d. TietoEnator Public & Healthcare AB) konsulter och pågående uppdrag i Sundsvall per
den 1 mars.

Modul 1 ökar och kompletterar därmed regionens samlade kompetens samtidigt som leveranskapaciteten ökar med drygt 30 %. Antalet anställda i regionen uppgår därefter till 44. Befintliga avtal och leveransåtaganden kvarstår hos Sirius och fullföljs under återstående avtalstid via Sirius. Modul 1 och Sirius inleder samtidigt ett samarbete som syftar till att komplettera respektive bolags specialistkompetens och leveranskapacitet i Sundsvall och på andra orter där parterna är verksamma.

”Överenskommelsen med Sirius innebär att vi i ett slag blir en av de större aktörerna i regionen med fler erfarna konsulter, något som vi bedömer som viktigt inte minst inför kommande ramavtalsupphandlingar. Övertagandet innebär också att vi ökar regionens finansiella styrka genom en ökad omsättning och förbättrade marginaler”, säger Magnus Fjell regionchef på Modul 1 Data AB.

För mer information kontakta:
Peter Wranéus, verkställande direktör Modul 1 Data AB, 0730-37 84 05
Magnus Fjell, regionchef Modul 1 Data AB, 070-634 40 00
Jouko Kangas, verkställande direktör Sirius IT, 070-565 34 70Om Modul 1
Modul 1 är ett svenskt IT-konsultföretag som utvecklar, kvalitetssäkrar och underhåller affärsstödjande IT-lösningar samt erbjuder specialisttjänster. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer. Modul 1 sysselsätter ca 175 personer och har verksamheter i Stockholm, Göteborg, och Sundsvall. Modul 1 har status som Microsoft Managed Partner och Microsoft Gold Partner samt IBM Business Partner.. Modul 1 är noterat på Stockholmsbörsens lista Nordic small cap Information technology. För mer information, besök www.modul1.se.

Om Sirius
SiriusIT är ett nordiskt IT-företag som utvecklar lösningar anpassade för offentlig sektor samt utvalda processområden inom det privata näringslivet. Vi levererar lösningar som effektiviserar administrativa service- och beslutsprocesser via kvalitativa konsulttjänster, systemutveckling, integration och programvaror, både som tjänst och produkt. SiriusIT har över 400 medarbetare i Danmark, Norge och Sverige. I Sverige har SiriusIT kontor i Stockholm, Malmö, Skellefteå och Luleå. Sirius IT hade 2006 en omsättning på drygt 550 Mkr. För mer information, besök www.siriusit.se.