Modul 1 Data AB

Modul 1 gör satsning inom processintegration

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 13:43 CEST

Inom ramen för företagets satsning inom tjänsteorienterad IT-arkitektur startar Modul 1 ett nytt företag med inriktning på processintegration. Modul 1 Processintegration AB ska fokuserat erbjuda tjänster inom området till bank och finanssektorn samt offentlig sektor. Redan från start har företaget flera ledande experter inom området. Målsättningen är att Modul 1 Processintegration ska sysselsätta cirka 30 personer på sikt.

Företagens behov av tjänsteorienterade IT-arkitekturer (Service Oriented Architecture, SOA) har aldrig varit större än det är idag. Trender som ökad processfokusering, behov av att få en samlad bild av kunden samt företagsfusioner driver ökade krav på flexibilitet, säkerhet och kontroll över informationsflödet. Samtidigt får många IT-organisationer allt svårare att uppfylla dessa krav till rimliga kostnader med ett arv av gamla system som är specialiserade på att hantera begränsade funktioner eller specifika produkter.

Som ett led i denna utveckling har processintegration blivit allt mer efterfrågat av såväl företag som organisationer. Processintegrationslösningar säkerställer att allt arbete som hör till en affärsprocess utförs på ett säkert sätt i alla berörda system med full transparens och ett minimum av kopplingar för nya applikationer. Resultatet är flexiblare IT-arkitektur och stora kostnadsbesparingar.

I framkant inom processintegration
Modul 1 ligger i framkant när det gäller SOA och integration i Sverige och är, genom starten av det nya företaget Modul 1 Processintegration, en av den svenska marknadens första aktörer att göra en fokuserad satsning på processintegration. Det nya företaget kompletterar Modul 1s utveckling inom SOA-området och ska leverera spetskompetens inom strategiska och tekniska integrationslösningar, med ambitionen att bli den självklara lösningspartnern inom området.

”Det går bra för Modul 1 efter några tuffa år. Det känns därför extra roligt att vi nu startar den här verksamheten som ger oss särskild styrka inom ett viktigt satsningsområde för oss. Vi vet att många IT-organisationer är i stort behov av de här tjänsterna. Genom att starta Modul 1 Processintegration kan vi ge våra befintliga och kommande kunder ett fokuserat stöd i genomförandet av processintegrationsprojekt”, säger Peter Wranéus, verkställande direktör Modul 1.

De kunder som kan dra mest nytta av processintegration är primärt sådana som har många olika IT-system och applikationer och som samtidigt är kunskapsintensiva och beroende av en hög grad av systemtransparens. Sådana kunder återfinns inte minst i sektorerna bank och finans, retail, basindustri och offentlig förvaltning, sektorer inom vilka Modul 1 har särskild styrka och lång erfarenhet.


Microsoft positiv partner
Modul 1 är Gold Partner hos Microsoft som levererar BizTalk Server, marknadens ledande mjukvara inom processintegration. Modul 1s fokuserade satsning inom området uppskattas av Microsoft:

”Vi ser ett tydligt tilltagande intresse kring processintegration på marknaden. Med sin ambitiösa satsning är Modul 1 föregångare som konsult inom processintegration. Microsoft tillförs en svensk konsultpartner med en bred och dokumenterad erfarenhet inom området. Genom Modul 1s expertis och framgångar i kundprojekt har de även kommit att ingå i den särskilt utvalda skaran partners som handplockats till att stödja Microsofts kunder inom Enterprisesegmentet”, säger Emanuel Higwall, Information Worker Partner Solution Manager på Microsoft.

Anställer 30 personer
Modul 1 Processintegration leds av Tomas Rygell, som har mångårig erfarenhet av att leda verksamheter inom processintegration. Redan under våren påbörjar ett antal nya medarbetare anställningar i företaget. Målsättningen är att sysselsätta cirka 30 personer och därför söker Modul 1 Processintegration idag fler kompetenta medarbetare, främst IT-arkitekter, verksamhetsutvecklare och tekniker med kunskap inom .NET och Microsoft BizTalk.

För mer information kontakta:
Peter Wranéus, verkställande direktör Modul 1, tel: 070-830 18 35, e-post: peter.wraneus@modul1.se
Tomas Rygell, ansvarig för Modul 1 Processintegration AB, tel 070-311 01 01, e-post:
tomas.rygell@modul1.se


Modul 1 Data AB – sätter kunskap i system. Modul 1 är ett svenskt IT-konsultföretag som utvecklar, kvalitetssäkrar och underhåller affärsstödjande IT-lösningar samt erbjuder specialisttjänster. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer. Modul 1 sysselsätter ca 200 personer och har verksamheter i Stockholm, Göteborg, och Sundsvall. Modul 1 är en av tre IT- konsulter i Sverige som uppnått status som Gold Partner inom området Custom Developement Solutions. Modul 1 är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information, besök www.modul1.se.