Modul 1 Data AB

Modul 1 köper Adacra AB

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2003 17:58 CEST

Börsnoterade IT-konsulten Modul 1 förvärvar Adacra AB och blir starkare inom finanssektorn. Bedömningen är att efterfrågan på konsulttjänster kommer att öka efter EMU-omröstningen, vilken utgången än blir. Den sammanlagda kompetensen gör att bolaget är väl rustat att möta den förväntade tillväxten inom finanssektorn.

Adacra är ett IT-konsultbolag som fokuserar på affärsdriven IT inom finanssektorn. Bolaget har 30 medarbetare med kompetens inom värdepapper, bank, liv och pension samt teknikområden som tex J2EE och .NET. Bland kunderna finns, Carnegie, SEB, Intrum Justitia, VPC, FöreningsSparbanken, Stockholmsbörsen och Volvo. Adacra har sedan starten 1996 alltid gått med vinst. Företaget har ett eget kapital om ca 12 mkr varav en kassa på ca 9 mkr. Soliditeten uppgår till ca 70 %.

Adacra förväntas bidra positivt till Modul 1:s resultat efter avskrivning på uppkommen goodwill.

- Med affären flyttar vi fram positionerna inom finanssektorn. Genom den kompetensbredd vi nu uppnår kan vi erbjuda heltäckande lösningar med större affärsnytta för kunderna, säger Christer Bergquist, verkställande direktör i Modul 1.

- Adacra har under våren sökt en partner för att förstärka vårt erbjudande mot den finanssektor som kommer att öka sina konsultinköp, säger Göran Hagegård, verkställande direktör Adacra. Vi har valt Modul 1 på grund av dess stora kund- och medarbetarkapital och på grund av de marknadssynergier vi ser inom finanssektorn.

Modul 1 övertar verksamheten per den 1 juli och betalar genom en riktad nyemission om preliminärt 12 miljoner aktier. Den slutliga köpeskillingen är beroende av vissa förhållanden på tillträdesdagen och kan variera något.

Adacra kommer att utgöra basen för ett nytt affärsområde inom Modul 1, Modul 1 Finans, som skall fokusera på kunder inom finansmarknaden. Affärsområdet kommer att från starten ha ca 55-60 medarbetare. Chef för enheten blir Göran Hagegård.

För ytterligare information, kontakta:

Christer Bergquist, verkställande direktör Modul 1 Data AB, 0703 – 11 01 00
Göran Hagegård, verkställande direktör Adacra AB, 0709 – 30 30 00
Modul 1 Data AB (publ) – sätter kompetens i system. Modul 1 är ett IT-konsultföretag som är verksamt på den svenska marknaden. Idag sysselsätter Modul 1 ca 300 personer. Genom gedigen systemintegrationskunskap i kombination med verksamhetskompetens har Modul 1 skapat många långvariga kundrelationer. Modul 1 har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Modul 1 är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information besök www.modul1.se samt www.adacra.com.