Modul 1 Data AB

Modul 1 vinner mark inom kvalitetssäkring

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 11:27 CEST


Under våren har Modul 1 upplevt en god tillväxt av nya prestigefyllda kunder liksom nya uppdrag för befintliga kunder. Tillväxten av uppdrag har varit särskilt god inom området Kvalitetssäkring.

Inom kvalitetssäkringsområdet arbetar Modul1 som oberoende konsult åt både beställare och leverantörer av IT-system och IT-lösningar. Tjänsterna omfattar verifiering av affärs¬mässiga och funktionella/icke-funktionella krav samt kvalitetssäkring av hela processen från kravspecifikation till effekthemtagning.

Exempel på uppdrag inom området är framtagning av teststrategi, kvalitetssäkring av krav, testprocessförbättring, testplanering och testgenomförande, automatiserade tester, prestandatester samt mätning och uppföljning av uppsatta krav på servicenivåer.

I slutet av 2005 tecknade Modul 1 ett nytt avtal om förvaltningen av ICAs marknadssystem med en gemensam ambition att Modul 1 skall ta det långsiktiga ansvaret för förvaltningen av systemet. Samarbetet har under första kvartalet utökats med ytterligare två uppdrag inom test och kvalitetssäkringsområdet.

Efter framgångsrikt arbete tillsammans med SBAB under föregående år, har uppdraget utökats och förlängts. Modul 1 fortsätter därmed sitt spännande uppdrag att, som huvudleverantör inom området test för SBAB, kvalitetssäkra kundens systemutveckling.

”Det går bra för Modul 1 vilket tydliggörs genom att vi vinner åtråvärda uppdrag. Kvalitetssäkring är ett viktigt område för oss och de nya uppdragen visar att vi har ett attraktivt erbjudande inom området”, säger Peter Wranéus, verkställande direktör Modul 1.

För mer information kontakta:
Peter Wranéus, verkställande direktör Modul 1, tel: 070-830 18 35, e-post: peter.wraneus@modul1.se


Modul 1 Data AB – sätter kunskap i system. Modul 1 är ett svenskt IT-konsultföretag som utvecklar, kvalitetssäkrar och underhåller affärsstödjande IT-lösningar samt erbjuder specialisttjänster. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer. Modul 1 sysselsätter ca 200 personer och har verksamheter i Stockholm, Göteborg, och Sundsvall. Modul 1 är en av tre IT- konsulter i Sverige som uppnått status som Microsoft Gold Partner inom området Custom Developement Solutions. Modul 1 är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information, besök www.modul1.se