Modul-System HH AB

Modul-System är pionjärer inom trafiksäkerhet och arbetsmiljö

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 13:35 CET

I Europa finns över 20 miljoner lätta transportbilar varav flertalet är inredda som service- eller distributionsbilar. Enbart i Sverige rullar över 400 000 lätta transportbilar som lastas på olika sätt – den enda föreskrift som finns gällande inredning och takräcken är anpassad för lastsurrning vid körning, ej vid olyckstillbud.
- Enligt vår mening saknas det en tillfredsställande lagstiftning både utifrån trafiksäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv, vilket självklart innebär stora risker, säger Thomas Johansson vice VD för Modul-System.

Modul-Systems säkerhetsarbete sker i nära samarbete med forskare över hela Europa bland annat vid Chalmers och Statens provningsanstalt. Så sent som i fredags visade Modul-System ett krocktest av sitt nya inredningssystem och takräcksprogram Thule Professional på Volvo Car Safety Centre i Göteborg för fackpress och speciellt inbjudna gäster från återförsäljarledet.
- Målsättningen för oss är dels att visa på vad som händer med en inredning och takräcke vid en kollision, dels att visa på vikten av att ha inredningssystem och takräcke som klarar krockar eller hastiga inbromsningar utan att bilens passagerare eller medtrafikanter kommer till skada, förklarar Thomas Johansson.

Enligt Jenny Segergren, marknads- och produktchef, ger Modul-Systems nya inredningssystem av profiler med integrerat T-spår bra förutsättningar för trafiksäkerhet, vilket styrks av fältprover och nu även det senaste krocktestet.

För 10 år sedan påbörjade Modul-System sitt omfattande säkerhets- och utvecklingsprogram. Man har lagt stor vikt vid viktbesparingar samt trafiksäkerhet genom medvetna material- och designval.

Anders Carlsson, forsknings- och utvecklingschef hos Modul-System, påpekar att kundkravet på inredningar kommer att öka, inte minst ur ett arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsperspektiv.
- Bra design är inte bra förrän man kan tillverka den med rätt kvalitet. När det gäller inredningar är installationen avgörande. Tyvärr är regelverket inom EU splittrat – det finns en DIN-standard i Tyskland medan i Sverige är kravet att man ska klara 1 G framåt och 0,5 G i sidled, berättar Anders Carlsson. Mellanvägg mellan passagerarutrymme och lastutrymme är inte ens ett krav vid installation av inredning i de flesta Europeiska länder.
Anders Carlsson berättar att avsaknaden av ett regelverk för lätta transportbilar gör att man måste luta sig mot det som gäller för personbilar vid tester. I de krocktester som Modul-System hittills genomfört har man alltid utgått från samma krockpuls som används vid krocktester av lastförskjutningsskydd för personbilar.
Från återförsäljarledet ser man krocktesterna som ett ytterligare argument för att välja Modul-Systems inredningssystem framför andra.

Modul-System är Europas ledande tillverkare av modulära inredningar för servicebilar. Företaget finns representerat i hela Europa med dotterbolag i Danmark, Belgien, Frankrike, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland samt försäljning i ytterligare ett antal länder utanför Europa. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer kompletta lösningar för servicebilar som bäst löser kundens behov och önskemål på säkerhet, kvalitet och innovation. Koncernen har ca 200 anställda och huvudkontoret ligger i Mölndal, utanför Göteborg, i Sverige.
www.modul-system.com