Statsrådsberedningen

Möjlighet att brevrösta även i Europaparlamentsvalet

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2003 16:42 CEST

Regeringen föreslår i en proposition som idag överlämnas till riksdagen att brevröstningslagen förlängs till utgången av 2005 (prop. 2003/04:11).

Bakgrunden till förslaget är följande: Brevröstningslagen är tidsbegränsad till utgången av 2003. Vallagskommittén, som har i uppgift att ta fram en ny vallag och bl.a. se över brevröstningens framtida utformning, har föreslagit att brevröstningslagen förlängs i avvaktan på att den nya vallagen kan träda i kraft 2006. På detta sätt blir det möjligt för väljare som vistas utomlands att brevrösta vid valet till Europaparlamentet år 2004.

Fakta om brevröstning
En brevröst skickas från utlandet med post som ett vanligt brev. Väljaren behöver inte besöka någon myndighet som tar emot rösten. Den som vill brevrösta lägger sin röst i ett valkuvert. Valkuvertet läggs inför två vittnen ner i ett ytterkuvert. Väljaren skriver sitt namn på ytterkuvertet och vittnena intygar att den som röstat gjort det av egen fri vilja. Rösten samt röstkortet eller ett särskilt adresskort läggs i ett särskilt fönsterkuvert som väljaren själv kan lägga i en brevlåda. Man kan brevrösta från utlandet var man än befinner sig och från svenska fartyg i utrikes trafik (ej Nordsjön och Östersjön). Material för brevröstning finns hos Valmyndigheten och på ambassader och konsulat.

Emma Lennartsson
Pressekreterare
08-405 30 03
070-209 74 55

Roger Petersson
Ämnesråd, Justitedep.
08-405 48 34