Livsmedelsverket

Möjlighet att ge synpunkt på fyra nya GM-grödor

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 10:44 CEST

Nu får alla som vill kommentera och ha synpunkter på EFSA:s bedömning av fyra nya genetiskt modifierade grödor (GM-grödor).

Den 3 april publicerade EFSA riskbedömningar för fyra nya GM-grödor. Ansökningarna gäller fyra majslinjer som alla är korsningar av redan framtagna GM-majslinjer.

Kommissionen ska ha synpunkterna inom 30 dagar från den dag yttrandet publicerats.

Länk till bedömningen av de fyra majslinjerna samt formulär för att rapportera synpunkter:
http://europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/authorisation/public_comments_en.htm


Skicka gärna en kopia på synpunkterna till Zofia Kurowska, Livsmedelsverket zoku@slv.se

Ytterligare upplysningar: Zofia Kurowska, statsinspektör, telefon: 018 - 17 55 08

Fakta:
Förordningen (EG) 1829/2003: http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sv/oj/dat/2003/l_268/l_26820031018sv00010023.pdf som i artikel 6.7 säger att allmänheten kan inkomma med synpunkter till Kommissionen inom 30 dagar från den dag yttrandet har publicerats.
Information om pågående ansökningar på Livsmedelsverkets webbplats: http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=10915

Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500