Livsmedelsverket

Möjlighet att ge synpunkt på ny GM-gröda

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 14:07 CET

Nu får alla som vill kommentera och ha synpunkter på EFSA:s bedömning av en genetiskt modifierad potatis med beteckningen EH92-527-1.

Den 7 november 2006 lämnade den Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) en riskbedömning för en genetiskt modifierad potatis med beteckningen EH92-527-1.

Sökande är företaget är BASF Plant Science GmbH. Ansökan omfattar i första hand användning av potatisen för tekniskt bruk men ansökan gäller även för livsmedel och foder. Potatisen EH92-527-1 är modifierad för större innehåll av stärkelse (amylopektin).

Kommissionen ska ha synpunkterna inom 30 dagar från den dag yttrandet publicerades. Nedan finns en länk till webbsidan där bedömning och formulär för att rapportera synpunkter kommer att läggas ut av kommissionen.

Länk till bedömningen samt förmulär
http://europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/authorisation/public_comments_en.htm

Skicka gärna en kopia på synpunkterna till Zofia Kurowska, Livsmedelsverket zoku@slv.se

Fakta:
Förordningen (EG) 1829/2003 som i artikel 6.7 säger att allmänheten kan inkomma med synpunkter till Kommissionen inom 30 dagar från den dag yttrandet har publicerats.
Information om pågående ansökningar på Livsmedelsverkets webbplats.Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500