Nyköpings kommun

Möjlighet att påverka Nyköpings resecentrum – digital dialog pågår 16 maj-7 juni 2016

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 12:32 CEST

På Nyköpings framtida resecentrum ska det vara enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil.

Det ska också vara en plats som upplevs som trygg och säker och som erbjuder det som vi förväntar oss av ett resecentrum. Det ska vara tydlig information om ankommande och avgående bussar och tåg, möjlighet att vänta inomhus, lätt och säkert att parkera cykeln, möjlighet att hämta och lämna med bil, pendlingsparkeringar och möjlighet att köpa kaffe med mera.
Vi planerar för fullt!
Nyköpings kommun är i full gång och planerar för ett resecentrum vid bangårdsområdet, mellan nuvarande tågstationen och Brunnsgatan, längs med Södra Bangårdsgatan. De nya plattformarna ska byggas längs med nuvarande spår. Men frågan är vilken karaktär området ska ha och hur platsen ska upplevas och kännas.

Vi behöver hjälp att skapa karaktären!
Hur vill du som bor, verkar och vistas i Nyköping att platsen ska upplevas? Hur ska platsen kännas när vi väntar på bussen, byter trafikslag eller möter upp en resenär? Ska det kanske vara en plats vi Nyköpingsbor besöker även om vi inte ska resa? Måndag 16 maj - tisdag 7 juni bjuder vi in till digital dialog på www.nykoping.se.

Vi har tagit fram tre idéförslag på tema känsla och upplevelse som vi vill att så många som möjligt är med och tycker till om. Synpunkterna hjälper oss att skapa karaktären på området.

Resultatet visas efter midsommar
Resultatet av enkäten tas med i nästa fas av arbetet. I början av 2017 planerar vi att hålla ett samråd där medborgarna får vara med och tycka till om detaljplaneförslaget.

Svaren redovisas på www.nykoping.se strax efter midsommar och i Nyköpings tidning i september. Byggandet av Nyköpings resecentrum startar om allt går som planerat 2018.

För frågor kontakta projektledare Ingegerd Ask, Nyköpings kommun, 0155 - 24 89 68.