Kävlinge kommun

Möjlighet för forskningsintresserade lärare att göra karriär

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 09:13 CEST

Kävlinge kommun inrättar nu ett antal karriärtjänster för lärare. Medarbetare - med intresse för forskning inom undervisning och med gedigen klassrumserfarenhet - inbjuds att söka de nyinrättade förstelärartjänsterna. 

Aktuell pedagogisk forskning pekar på lärarna som den enskilt viktigaste faktorn för elevernas studieresultat. Därför har kommunerna inbjudits att söka statsbidrag för de lönehöjningar på i genomsnitt 5 000 kr som förstelärarna kommer att få. För 2013 har Kävlinge kommun beviljats pengar som räcker till tolv tjänster.

Syftet med de nya tjänsterna är att sprida goda arbetssätt, stärka läraryrkets samlade kompetens och öka läraryrkets attraktionskraft - allt för att förbättra elevernas resultat.
– Det är vår förhoppning att satsningen ska ses som en direkt möjlighet för engagerade och yrkesskickliga lärare att göra karriär inom läraryrket, säger Göran Larsson, kvalitetsstrateg Bildningskansliet.

Alla detaljer i tjänsternas uppdrag är ännu inte definierade, men i stort handlar det om att med vetenskaplig grund beforska den egna undervisningen, pröva nytt, genomföra och utvärdera undervisningsmetoder och dela med sig till kollegor av resultat och slutsatser.

– Förstelärarna ska med stort engagemang stödja och inspirera kollegor i vardagsarbetet. Vi vill också att förstelärarna ska ha en särskilt god förmåga att skapa goda relationer med eleverna och motivera dem till goda studieresultat.

Ansökningsperioden är nyligen avslutad. Inför höstterminsstarten kommer intervjuer att genomföras och förstelärarna kommer att påbörja sina uppdrag vid höstterminens början.

– Vi kommer att fortsätta satsningen och inrätta fler de kommande läsåren, säger Göran Larsson. Förhoppningsvis kommer vi även att kunna skapa någon lektorstjänst.

Kävlinge kommun satsar på framtidens skola. Inom ramen för satsningen ryms en rad delprojekt som alla är viktiga pusselbitar. Läs mer om utvecklingsarbetet på kommunens webbplats.

För mer information kontakta gärna:

Göran Larsson, kvalitetsstrateg, 0709-73 92 04
Elisabeth Nordlund, administrativ chef, 046-73 92 02

Kävlinge kommun har nära 30 000 invånare, och är en av de snabbast växande kommunerna i landet. Här ryms det mesta - kuststräckor, fina golfbanor och sprittande fiskevatten finns inom Kävlinge kommuns gränser. Snabba kommunikationer, ett aktivt näringsliv och närheten till kultur och kommers gör Kävlinge till en kommun där både människor och företag frodas. Välkommen att upptäcka och utforska Kävlinge kommun!