i&m, Invandrare & Minoriteter

”Möjligheter” – nytt nummer av i&m ute nu!

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 16:35 CET

"Möjligheter" i&m nr 1/2011

Bland unga migranter blir Sverige ett centrum i en global värld. Genom mobiltelefon och sociala media håller de en tät kontakt med släkt och vänner runt om i världen. Det sociala livet blir därmed inte begränsat till den fysiska platsen, vilket påverkar både livsstil och identitet. Läs även om läkaren John Takman som kom att bli en förgrundsperson i kampen för romers lika rättigheter på 1960-talet och om läraren Kati Dimiter-Taikon, en av dagens förebilder.

Innehåll:

Globalt i det lokala
Det finns en stark föreställning om att unga migranter vill bo i städer. Men valet är inte självklart. Landsorten kan vara en trygg plats i en annars väldigt rörlig värld. Det viktiga är att det finns fler att dela migrationserfarenheterna med.

Följden av segregation
Segregation är bland de viktigaste faktorerna bakom att invandrares och minoriteters barn har svårare att etablera sig i samhället än majoritetsbefolkningen – oavsett vilket land man studerar. Det visar en studie av nio europeiska länder.

Tea Party och xenofobi
I spåren av Obamas dalande popularitet är extremhögern på framgång i USA. Hundratals lokala grupper har organiserat sig mot regeringen under namnet Tea Party-rörelsen där starka rasistiska åsikter gärna bubblar upp till ytan.

Attityder bland tonåringar
Sambandet mellan social ställning, föreställningar om idealjaget och attityder till utsatta grupper i samhället är tydligt bland gymnasieungdomar. Undervisning i demokrati är avgörande för en positiv attitydförändring.

Utan arbetsgivare inga nyanställda
Trots ökande brist på kompetent personal är invandrarnas arbetslöshet hög. Och så länge arbetsgivarna ser mer till etnicitet än kompetens, förblir det så. Aktionen Anställ kompetensen ska underlätta mötet mellan arbetsgivare och jobbsökande.

Flyktingar i arbetslivet
Flyktingar, även om de är högutbildade, anställs anmärkningsvärt ofta inom den svenska industrin. De får ofta okvalificerade arbetsuppgifter och möjliggör därmed att infödda arbetare kan vidareutbilda sig och göra karriär.

Ord som sårar
Varför hävdar så många fortfarande sin rätt att använda vissa rasistiska uttryck? På rekordtid rekryterades tiotusentals till Facebook-gruppen ”Det heter negerboll” och få har reagerat på klätterledsnamn som ”Krematorium” och ”Zyklon B”.

En kämpe för romers rättigheter
Socialläkaren Dr. John Takman var en av förgrundsfigurerna i kampen för romers medborgerliga rättigheter. Han upprördes över samhällets likgiltighet och underströk att ohälsa och fattigdom var såväl resultat av som orsak bakom romernas situation.

Egenmakt!
Kati Dimiter-Taikon lyser av stolthet:
– Jag har tagit makten över mitt liv! Nu är jag inte bara lärare utan Behörig Lärare, med akademisk lärarexamen från Södertörns högskola. Det är stort, det!
Kati har tillsammans med sin mor Angelina Dimiter Taikon samt Mikael Demetri skrivit historia – de är förmodligen de första romer i Sverige som har tagit lärarexamen genom att gå ett lärarprogram på högskola eller universitet.

Släkten – ett globalt nätverk
Det somaliska släktstödsystemet är stort och effektivt och sträcker sig långt över nationsgränserna. Samtidigt som det kan innebära en börda får man alltid något igen och alla vet att en dag kan det betyda räddningen för en själv.

Somalisk på svenskt vis
Unga somalisk-svenska flickor lever i en transnationell värld. I balansgången mellan svenska värderingar och de dagliga kontakterna med släkt och vänner, utspridda över hela världen, formar de sin egen transnationella identitet.

Läs mer på i&m:s hemsida  www.iochm.com

Beställ direkt: 08-531 757 60 eller bestallning@iochm.com

i&m är en populärvetenskaplig facktidskrift som skildrar hur samhället förändras genom migration och kulturmöten. Tidskriften speglar debatt och forskning om invandrar- och minoritetsfrågor samt följer upp och ger bakgrund till aktuella händelser. Flertalet skribenter är själva forskare.