Umeå kommun

Möjligheter vid IKEA utreds i planprogram

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 15:27 CEST

Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja arbetet med en ny detaljplan intill Söderslätts handelsområde. Det är området där bland annat Ekmans handelsträdgård finns idag. Företaget TK Developement har ansökt om den nya planen och önskar i sitt förslag en byggrätt på 9000 kvadratmeter för handel. Då det finns många frågetecken i området inleds planarbetet med ett planprogram.

- Det blir bra att i ett planprogram utreda vad det är möjligt att använda området till. Framförallt måste närheten till flygplatsen utredas och hur vi ska lösa infrastrukturen mellan Östteg och Ön, säger Åsa Ögren, byggnadsnämndens ordförande. 

Det planerade handelsområdet ligger längs E4/E12 vid Söderslättsrondellen och sträcker sig österut mot Alviks industriområde. Närheten till flygplatsen är en faktor som måste studeras närmare.

I den fördjupade översiktsplanen för Ön finns det ett vägreservat som kallas ”Söderslättsvägen”. Den vägen planeras mellan Norra Obbolavägen och Östra länken och sträcker sig strax nord-väst om området. Det är i dagsläget osäkert hur det som TK Developement önskar bygga på fastigheten skulle påverka den vägen. En bra lösning för vägarna behöver utredas i planprogrammet.