Länsstyrelsen i Kronobergs län

Möjlighetsmöte för snabbare saneringar

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2018 07:35 CEST

Traditionell sanering av förorenade glasbruksområden kostar många gånger mycket pengar och tar lång tid. För att korta ner tider, spara pengar och bättre ta vara på den resurs som glaskrosset utgör utvecklas nu nya metoder för en mer innovativ sanering. Under tisdagen strålar därför myndigheter, kommuner och leverantörer samman för att informera om och diskutera hur alla kan bidra till att få ytterligare fart på saneringsarbetet i Kalmar och Kronobergs län.

Det är en stor skara aktörer som samlas i Hovmantorp för att bland annat diskutera möjligheter och tillvägagångssätt. Förutom statliga myndigheter och kommuner närvarar även ett stort antal privata aktörer, totalt är det runt 50 personer som deltar under seminariet.

- Det är första gången vi bjuder in till seminarium på det här sättet och jag är glad över att responsen hos leverantörerna varit så stor. Det visar på ett intresse och lägger samtidigt grunden för en gemensam bild kring de saneringsmöjligheter som finns i glasrikekommunerna, säger Malin Bendz-Hellgren, Länsstyrelsens projektledare för Innovativ sanering.

Dagens program bjuder på information och diskussioner varvat med klargöranden och ska förhoppningsvis inspirera till nya tankar. Bland annat blir det en guidad tur på Udden, området i Hovmantorp som med hjälp av statliga bidragspengar nu saneras för att bereda plats för nya bostäder.

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se