Sveriges Kommuner och Landsting

Möjligt ställa etiska krav vid upphandling

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2010 11:28 CET

Kommuner och landsting kan ställa etiska krav vid upphandling av varor. Efter en genomgång av SKL:s jurister finns ingen tveksamhet längre om möjligheten att köpa varor som framställts i en acceptabel arbetsmiljö.

– Många kommuner och landsting vill ta etisk hänsyn när de upphandlar varor. De vill veta att det man köper är framställt i en acceptabel arbetsmiljö, inte är tillverkat av barn- eller slavarbetare, att arbetstagarna får organisera sig fackligt och att arbetsgivaren följer ILO:s grundläggande konventioner, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Med tanke på den ganska komplicerade lagstiftning som gäller för offentlig upphandling har SKL gjort en särskild granskning av den här frågan. Slutsatsen är att offentliga myndigheter får ställa den här typen av krav under förutsättning att kraven är korrekt utformade och att myndigheten också kontrollerar att kraven verkligen följs av leverantören.

De myndigheter som ställer etiska krav på sina leverantörer måste vara beredda att kontrollera att leverantören verkligen följer kraven. Men fabriksinspektioner kan vara dyra vilket innebär att mindre kommuner inte har råd. För att även små kommuner ska klara av att göra detta har SKL bland annat tagit fram stöddokument för upphandling av inspektionstjänster.

– Det har funnits en del frågetecken kring möjligheten för kommuner och landsting att ställa just etiska krav vid upphandling. Ett uppmärksammat fall var exempelvis kinesiska arbetares arbetsvillkor på stenbrott där svenska kommuner beställt gatsten. Med stöd från SKL kan kommuner och landsting framöver välja att köpa varor av leverantörer där arbetstagarna har bra villkor, säger Anders Knape.

Allt material om hur man kan upphandla etiskt finns på SKL:s webb. SKL ska även hålla kurser under 2010 för upphandlare och andra som arbetar med den här frågan.

För mer information:

Mathias Sylwan, förbundsjurist, Avdelningen för juridik, tfn 08-452 7984, mobil 070-266 44 48, e-post mathias.sylwan@skl.se