Allfrakt AB

Mölndals företaget går mot strömmen

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 13:35 CET

Allfrakt har även under de två senaste
åren investerat i över sexton nya fordon med miljövänligare motorer. Under 2013
planerar Allfrakt att investera i ytterligare 6 nya fordon.

Satsningen på en egen sorteringsanläggning och ytterligare investeringar i nya fordon innebär en ökad service, tillgänglighet och närvaro på marknaden med minsta möjliga
miljöpåverkan.

Vi kommer att sortera blandat bygg- och verksamhetsavfall som idag går till förbränning. Med en mekanisk sortering är vi övertygade att vi kan återvinna mer av våra kunders avfall än vad som görs idag, enligt Lars Tornberg (informationsansvarig på Allfrakt).

Allfrakt investerar inte bara i en ny sorteringsanläggning, under föregående år investerade Allfrakt i åtta nya bilar; tre nya lastväxlare, två kranbilar, två skåpbilar samt en ny baklastare
(tvåfacksbil). Under 2013 planerar Allfrakt att investera i ytterligare sex nya
fordon.

En av de nyare kranbilarna är utrustad med en 65-tonmeters kran, kranen tillgodoser kundernas önskemål och krav på att utföra mer olika sorters arbeten när vi är på plats.

Samtliga Allfrakts fordon är utrustade med marknadens modernaste motorer som uppfyller kraven och normerna för EURO-5. Något som ligger väl i linje med kundernas högt ställda krav på att minska sin
miljöpåverkan samt Allfrakts egna högt ställda miljömål.

Sedan tidigare (2011) har Allfrakt köpt in åtta nya bilar i sin miljösatsning, tre baklastare, tre liftdumperbilar, en dragbil samt en citytrailer. En av baklastarna är även utrustade med den senaste
elhybridtekniken, allt för att minska Allfrakts egen miljöpåverkan.

Detta innebär att mer än hälften av Allfrakts närmare 50 fordon inte är äldre än tre år.

– Det stämmer, vi har haft ett rejält tryck under en längre tid på våra transporter och det har föranlett vår satsning på nya fordon. För oss är det en självklarhet att välja fordon med miljövänliga
motorer som rimmar med våra värderingar och målsättningar. Det känns väldigt bra att både kunna höja vår servicegrad och samtidigt minimera miljöbelastningen, säger Lennart Lundh som är drift- och logistikansvarig på Allfrakt.

Allfrakt är verksamt i Västra Sverige med kontor i Mölndal söder om Göteborg. Verksamheten startades 1960 med en bil för lokala godstransporter och har sedan utvecklats till dagens
breda verksamhet. Företaget drivs som privat bolag med egen personal och egna
resurser. Omsättningen var 2012 drygt 120 milj. kr med ca 70 anställda.