Universeum

Mölndalselever skapar framtidsvisioner för friskare hav

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 11:18 CET

Under hösten har ett 20-tal klasser i åk 8 från Mölndal bloggat och arbetat med miljöfrågor kring världshaven. Fredag den 2 december med start klockan 9.30 ställer eleverna ut sina framtidsvisioner på Universeum under Framtidsdagen Under ytan. Dagen avslutas med prisutdelning för bästa framtidsvision och bästa blogg. Vinnarna får åka på en heldagsutflykt i vår till Göteborgs universitets marina fältstation Lovéncentret på Tjärnö. Dagen innehåller en utfärd på forskningsfartyget Nereus till Kosterhavets nationalpark för sälsafari och insamling av bottenlevande alger.

Projektet Under ytan syftar till att stimulera ungdomar att reflektera över människans beroende och nyttjande av haven. Eleverna får använda sin kreativitet och själva skapa projekt där de tar sig an frågorna kring hållbar utveckling för våra hav. Projektet utgår från Naturvårdsverkets miljökvalitetsmål ”Hav i balans”, rapporten om ”HAVET 2010” utgiven av Havsmiljöinstitutet, WWF;s material ”hållbar utveckling för våra hav” samt Universeums marina utställningar.

Klockan 11 startar debatt, pecha kucha och rundabordssamtal där elever möter representanter från universitet, näringslivet och kommunen för att diskutera hållbar utveckling i haven. En del i projektet har varit att skriva bloggar om plast som slängs i havet, mat från havet, främmande arter och avlopp rätt i havet. Här kan du följa några skolors spännande projektbloggar:

http://plasthavet.blogg.se
http://reningsmetoder.blogg.se
http://havetslackerheter.blogg.se
http://projektabyskolanattaa.blogg.se

Program
09:30 Invigning
11:00 - 12:00 Debatt och rundabordssamtal
13:00 Prisutdelning

I juryn
Mikael Olsson, juryordförande, Göteborgs universitet, Jan Mattsson, Gryaab, Mia Dahlström, Hav- och Vattenmyndigheten, Jan Westin, Vetenskaplig ledare Universeum, Emma-Kara Nilsson, Utbildningsteamet Universeum.

I paneldebatt och rundabord
Kerstin Johannesson, Prof. Marinekologi, GU, Ing-Marie Rundwall, Förvaltningschef, Mölndal Stad, Axel Wenblad, fd chef för Fiskeriverket, Marcus Claesson, Kommunalråd (Fp) mölndal stad, Eric Jonsson, Klas Malmberg, Lasse Forsberg, Universeum, Hanna Askenlund, Matematik- och NOutvecklare, Ulrika Naezer, Gryaab, Anna Jörnbon, Hav- och Vattenmyndigheten.

För ytterligare information kontakta:
Alexina Thoren Williams, Pedagog & Projektledare Universeum, tel. 031-335 64 96, alexina.thoren-williams@universeum.se
Eric Edblad, kommunikationsansvarig, 031-335 64 16, eric.edblad@universeum.se