Tedestrand coaching AB

Mönstret är tydligt - psykologins företrädare är vilse i utredningar och forskning.

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2013 12:21 CEST


- Självmorden ökar bland både män och kvinnor!
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/sjaelvmorden-oekar-bland-baade-maen-och-kvinnor-896927


- Det är framför allt de stressrelaterade och depressionsrelaterade diagnoserna som ökar! http://rod.se/regeringen-vill-ha-förklaring-till-ökade-sjukskrivningar


- Alkoholskadorna ökar! http://www.svenskberoendemedicin.se/post/Alkoholskadorna-okar.aspx


- Överbeläggningar och stress vid Piteåpsykiatrin! http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/overbelaggningar-och-stress-vid-piteapsykiatrin-6658606-default.aspx


- Antalet sjukhusvårdade och drogrelaterade dödsfall har ökat! http://www.drugnews.nu/article.asp?id=5654


Psykiatrilagsutredningen – ännu ett misslyckande http://rsmhbloggen.se/2012/04/03/psykiatrilagutredningen-annu-ett-misslyckande/

Misslyckande, misslyckande och misslyckande. Trots detta tillsätter regering och och andra utredning efter utredning som ska flytta om den gamla skåpmaten utan den felande länken - det kan bara bli misslyckanden.

Miljarder satsas på utredningar och forskning om psykologi och missbruk och resultaten har inte gett några konstruktiva resultat utan den kontraproduktiva vården fortsätter.

Hur länge ska denna utveckling pågå - hur mycket tydliga mönster ska beslutsfattarna ta del av innan man förstår att den behandlingsform med samtalet som grund inte kan fungera. Samtalsformen kan inte lösa komplexitet, det är samma tanke som att kirurgin i sig ska lösa operationen utan röntgenbilden, det förvärrar problem med psyket och problem med missbruk och det föder mer problem för alla andra i samhället, familjer, arbetsplatser osv.

Hur länge ska politiker, myndighetspersoner, ansvariga inom psykologi och missbruksvård blunda för den naturlag jag visar - komplexitet kan inte lösas utan en visuell överblick (karta - liknande) som dessutom är möjlig att lära ut till den som ska lösa problemet.

Media, vad gör ni för att uppmärksamma denna moment 22 situation som pågått i decennier, faktiskt sedan Freud skapade denna illusion?

Vem är ansvarig för att undersöka det jag visar, enligt mig så är det den felande länken eftersom psykets problem är komplexa och människan inte kan hantera komplexitet utan denna visuella överblick.

Om det är svårt att förstå vad jag menar - ta kontakt med mig, jag förklarar då i detalj hur det måste fungera för att människan ska bli fria från dessa ohyggliga lidanden.

Det är definitivt inte okej att blunda. Du är ansvarig för att ta del av det nya som skapas inom detta katastrofområde. Den nödvändiga visuella överblicken är skapad oavsett hur otroligt det än låter eller upplevs. Nyfiken? Ansvarig? Delaktig? Du bestämmer, men du blir också en del av konsekvenserna genom att fortsätta blunda, som är ett av de val alla människor också har. Hittills är det jag ser skrämmande, trots visade resultat, till och med genom en mindre vetenskaplig utvärdering är blundandet det mönster som visas från ansvarigas sida.


Jag förstår att nya grunder är svåra att ta till sig eftersom gamla föreställningar sitter i vägen, men att ingen tar ansvar för att undersöka, visa nyfikenhet är mer än märkligt, hur är vi formade att tänka egentligen? hur mycket medkänsla har vi egentligen? Vad är det som hindrar dessa människor som kan påverka, människor lider och dör just nu i tusental!!


Anders Tedestrand
Psykologisk orienteringstränare 
Kontakt: