Vänsterpartiet

Mörklägg inte tsunamibanden

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 10:49 CET

- Vänsterpartiet avslår regeringens förslag att sekretessbelägga de så kallade tsunamibanden i 70 år. Den dåvarande alliansoppositionen kritiserade starkt den förra regeringen när den ville sekretessbelägga tsunamibanden i sjuttio år. Därför är det ytterst anmärkningsvärt att den nuvarande regeringen går på samma linje som den föregående och lägger i princip samma förslag om sekretessbeläggning i sjuttio år.

Det säger Marianne Berg, Vänsterpartiets ledamot i riksdagens konstitutionsutskott.

Tsunamikatastrofen den 26 december 2004 blev ett trauma för Sverige med många personligt drabbade människor. Vid sådana extraordinära händelser som berör en så stor del av befolkningen ställs berättigade krav på att myndigheterna fungerar. För många som personligen drabbades av katastrofen, men även för andra, upplevdes regeringens agerande oorganiserat, ineffektivt, delvis närmast kaotiskt.

- Att fortsätta att undanhålla information om vad som egentligen skedde under de dagarna riskerar att fördjupa misstron mot politiker genom misstankar om mörkläggning. Vänsterpartiet anser att det, om det är möjligt utan att riskera rikets säkerhet, är dags att allmänheten, de anhöriga och personligt drabbade, nu får insyn i vad som skedde under de dagarna. Hanteringen av en så stor katastrof bör inte kunna få mörkläggas, säger Marianne Berg.

- Risken är att medborgarnas tilltro till demokratin undergrävs om vissa händelser leder till att nya speciallagar stiftas. Vänsterpartiet anser att lagstiftning ska vara generellt tillämplig och att själva formen med en särlagstiftning för tsunamibanden är ytterst bekymmersam för tilltron till vårt demokratiska system. Sättet att frångå normal lagstiftning väcker frågor, nyfikenhet och misstankar. Vad är det som döljer sig på dessa säkerhetskopior som är så laddat att våra vanliga grundlagar och lagar inte kan tillämpas, säger Marianne Berg.

Vänsterpartiet anser att den huvudregel som vanligtvis gäller för att få ta del av allmän handling även ska gälla uppgifter ur tsunamibanden. Det innebär att myndigheten vid begäran om att få ta del av uppgifter från kopiorna gör en sedvanlig sekretessbedömning.

Kontakt:

Marianne Berg: 070-236 01 12

Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64