Uppsala universitet Universitetsbiblioteket

Möt forskare och författare hos Uppsala universitetsbibliotek

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 16:03 CEST

Uppsala universitetsbibliotek ställer tillsammans med Acta Universitatis Upsaliensis (AUU) ut på Forskartorget, monter B 03:70. Uppsala universitet med AUU är en av Sveriges största vetenskapliga publicister. Vi presenterar aktuella böcker och visar våra webbaserade sök- och beställningssystem. Kom till vår monter och träffa forskare, författare och bibliotekarier som presenterar nya böcker!

Torsdag 25 september

Kl. 13 ”Jakten på den försvunna skulptören”.
Rolf Lundén, professor emeritus i amerikansk litteratur, författare till nypublicerade Man Triumphant. The Divided Life of David Edstrom  En omfattande bok om den tidigare välkände konstnären som nu är mer eller mindre bortglömd.

Kl. 15.30 ”Vältaliga studenter. Studentnationerna i Uppsala som retoriska miljöer”.
Lars Burman, överbibliotekarie Uppsala universitetsbibliotek och professor i litteraturvetenskap.

KL. 16.30 Att tolka Martinsons poesi på franska - ett vågspel
Caroline Chevallier arbetar som bibliotekarie på handskriftsenheten vid Uppsala universitetsbibliotek, där Harry Martinsons arkiv förvaras. Tillsammans med Philippe Bouquet har hon översatt ett hundratal dikter av Martinson. De publicerades förra året på förlaget Cénomane och har härmed för första gången gjorts tillgängliga för fransk publik.

Fredag 26 september

Kl. 13.00 ”Universitetet som arena”
Författare Carl Frängsmyr. Presenteras av Lars Burman, överbibliotekarie Uppsala universitetsbibliotek och professor i litteraturvetenskap.

Kl. 15.00  "The Heritage on the hill" - bloggen som blev en bok.
Om Uppsala universitetsbiblioteks kulturarvssamlingar, författare Charlotte Bellamy. Presenteras av Krister Östlund, 1:e bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek.

Kl. 16.00 "Iran, 4000 år av historia, konst, religion, litteratur och språk."
Carina Jahani är professor i Iranistik vid Uppsala universitet

Kl. 16.30 "Möten med balocher – varje människa är ett epos"
Carina Jahani är professor i Iranistik vid Uppsala universitet. År 2013 gav hon och Bromand Heshmati ut denna bok som är en svensk översättning av en reseskildring skriven av Mahmud Doulatabadi, en av Irans ledande prosaförfattare (Tranan Förlag, Stockholm).

Lördag 27 september

Kl. 11.00 "The Heritage on the hill" - bloggen som blev en bok.
Om Uppsala universitetsbiblioteks kulturarvssamlingar, författare Charlotte Bellamy. Presenteras av Krister Östlund, 1:e bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek.

Kl. 14.00 "The Heritage on the hill" - bloggen som blev en bok.
Om Uppsala universitetsbiblioteks kulturarvssamlingar, författare Charlotte Bellamy. Presenteras av Krister Östlund, 1:e bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek.

(Med reservation för ändringar i programmet. Se www.ub.uu.se för uppdateringar)

Kontakt:
Kommunikatör Sofia Ljungman, sofia.ljungman@ub.uu.se, tel. 0704- 25 05 17