TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag

Möt framtidens textil i Borås!

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 10:29 CET

En internationell konferens som belyser det som sker i gränslandet mellan teknik, design och konst. Det är vad Högskolan i Borås arrangerar mellan den 28 till 30 november med stöd av bland annat Sveriges Textil & Modeföretag. Agneta Nordlund Andersson är projektledare för konferensen som går under namnet Ambience 11. 
– Högskolan i Borås är mycket glada att kunna presentera denna unika satsning som förutom talare och paneldiskussioner också inkluderar en spännande utställning som illustrerar hur forskare, designer och konstnärer arbetar inom de områden Ambience 11 belyser.

För tre år sedan genomförde Högskolan i Borås en välbesökt konferens (Ambience 08) på temat ”Smart Textiles – Technology & Design”. Även denna gång är smarta textilier en viktig del av innehållet, men anslaget är bredare och inkluderar även områdena Digital Architecture, Interaction Design och New Media Art.

– Ett stort arbete har lagts ner på att sy ihop det här evenemanget, där 39 talare och 19 utställare från ett tjugotal länder medverkar. Vi välkomnar såväl företagare och forskare som konstnärer, designer och arkitekter, säger Agneta Nordlund Andersson, bilden till höger.

För Textilhögskolan i Borås blir konferensen något av en lägesrapport vad gäller forskningen inom Smart textiles. Fem av utställarna är verksamma vid institutionen. Bland annat har forskaren Marjan Kooroshnia skapat en kollektion av masker tryckta med termokromatisk färg som ändrar färg när användarens utandning överstiger en viss temperatur. Idén är att skapa ett visuellt varningssystem som indikerar om personen som bär masken har feber eller om koncentrationen av allergener i luften överstiger ett visst mått.

Ett annat bidrag kommer från Mika Satomi, även hon forskare, som skapat en stol som ändrar färg och ger ifrån sig ljud när en människa vistas i närheten av den. Precis som en paradisfågel som försöker attrahera en partner försöker stolen locka till sig sällskap i form av förbipasserande människor.

I kategorin New Media Art deltar den tyske konstnären Clemens Winkler som skapat ett fjäderlikt vitt material som reagerar på sin omgivning.

– Materialet känner av elektrisk energi från människor som befinner sig i närheten och blir då styvt. Effekten liknar när håret reser sig på armarna. Konstnären härigenom vill ifrågasätta vår rädsla för elektriska fält genom att visa att elektricitet finns överallt omkring oss. Även inom oss, säger Agneta Nordlund Andersson.

Johan Öberg, projektledare vid konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitet, kommer leda paneldiskussioner under konferensen. Han vill verka för en ökad symbios mellan näringsliv och konstvärld. Som exempel på en bransch som dragit nytta av konsten nämner han textilindustrin.

– Titta bara på all hemtextil som konstruktivismen och dess geometriserande formspråk inspirerat till genom åren. Konsten har många funktioner, varav en är att fungera som störningsmoment för att få folk att tänka i nya banor. Vad finns det inom samtidskonsten som kan inspirera till nytänkande inom industrin. Det är en av många frågor som kommer avhandlas under konferensen, säger Johan Öberg.

Flera internationella auktoriteter med anknytning till de ämnen som tas upp under Ambience 11 har engagerats som föreläsare. Det kommer också bjudas på underhållning i gränslandet mellan teknik, design och konst. Bland annat framträder den elektroniska musikgruppen Syntjuntan som syr (!) sina egna musikinstrument.

Sveriges Textil & Modeföretag bidrar med 100000 kronor till Ambience 11 via Stiftelsen svensk textilforskning. Ola Toftegaard, VD för branschfrågor på TEKO, förklarar bakgrunden till stödet:

– Som branschorganisation vill vi bidra till den textila utvecklingen genom att stödja relaterade forskningsprojekt och experimentverkstäder. Konferensens starka kopplingar till smarta textiler ligger helt i vårt intresse. Att bredda kontaktytorna mellan tekoindustrin och den akademiska världen är en annan viktig aspekt. Som medlem i TEKO har man gratis entré till Ambience 11, en konferens vi hoppas ska vidga perspektiven och stimulera till nytänkande kring textilens möjligheter.

 Jag vill anmäla mig till seminariet>>