VH assistans

Möt kvinnan bakom Assistansuppropet.se

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2010 09:43 CET

Hon startade Assistansuppropet.se i protest mot Försäkringskassans nya, integritetskränkande dokument.

På bara en vecka har uppropet samlat nästan 7.000 underskrifter och socialstyrelsen stoppat dokumentet.

- Nu får det vara nog! Det handlar inte bara om kränkande frågor om sex- och toalettvanor, utan om att personer med funktionshinder ska bedömas minut för minut för att få rätt till personlig assistans. Det är inte rimligt, och var heller inte lagstiftarens intentioner, säger Veronica Hedenmark, entreprenör som själv har ett funktionshinder sedan födseln.

I kväll föreläser hon inför fullsatt salong i Skellefteå.

Det är alltså många som tröttnat på att Försäkringskassan ändrat tillämpningen av behovsbedömningen när det gäller rätten till personlig assistans för personer med funktionshinder, vilket i flera fall fått katastrofala följder.  Yrkesarbetande tvingas redan nu säga upp sig från sina jobb när assistansen dras in. Detta är minst sagt oroande i en grupp där arbetslösheten ligger på 80 procent.

Möjligheten till eget boende minimeras. För föräldrar som har ett funktionshinder minskar möjligheten att själv ta ansvar för sina barn. Möjligheten till att träna, ha en aktiv fritid och resa minskar drastiskt, detta sammantaget ökar isoleringen och utanförskapet.

- Jag känner en stark oro för Försäkringskassans agerande när det gäller omprövning av beslut. Vem ska hjälpa den enskilda personen när assistansen dras in? Ska vi tolka detta som ett steg tillbaka till institutioner eller ett fullständigt beroende av anhöriga, eller håller den politiska viljan att integrera personer med funktionshinder i samhällslivet på att ändras? Behoven finns ju kvar, så vilken är den framtida lösningen om det inte är personlig assistans?, undrar Veronica Hedenmark och fortsätter:

- Under en längre tid har många personer med funktionshinder, anhöriga och personliga assistenter hört av sig till mig med sin oro och frustration. Det var dags för en landsomfattande aktion, och därför startade jag Assistansuppropet.se för en vecka sedan. Vi vill väcka opinion för frågan, vi vill ha en säker rättstillämpning när det gäller handläggningen.  Detta är bara början, det redan stora engagemanget visar på hur många som faktiskt berörs av Försäkringskassans agerande, slutar Veronica Hedenmark,.

Föreläsning med Veronica Hedenmark

Tid: Måndag den 8 februari klockan 18.00

Plats: Hotell Scandic, Skellefteå

Kontaktpersoner:

Didrik Viklund, kommunikationsass 073-802 29 29

Agnetha Wiklund-Helén, kommunikationschef 070-368 29 29