Sida

Möt Nicaraguas högsta polischef Aminta Granera

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2007 08:47 CEST

Våld i hemmet och sexuellt våld är den vanligaste kränkningen av kvinnors rättigheter i Nicaragua. Aminta Granera, högsta chef över den nicaraguanska polisen, berättar under ett seminarium den 5:e oktober på Sida om insatserna mot våldet i Nicaragua och vilket resultat de gett.

För att minska ojämlikheten mellan kvinnor och män i Nicaragua använder sig den nicaraguanska polisen av flera olika brottsförebyggande modeller. I ett nära samarbete med socialarbetare och psykologer närmar de sig problemen på ett helt annat sätt än andra centralamerikanska länder.

Aminta Granera – Nicaraguas populäraste person enligt en färsk opinionsundersökning i landet – berättar den 5:e oktober på Sida om de verksamheter som arbetar med familjevåld och som resulterat i att allt fler kvinnor vågar anmäla övergrepp.

Genom att ha upprättat bland annat familjevåldsenheter (Comisarías) ute på landsbygden, får utsatta kvinnor och barn professionell hjälp. På dessa enheter arbetar specialutbildade kvinnliga poliser, psykologer och socialarbetare som ser till hela problematiken. De driver rättsprocesser mot förövarna som ofta är offrens makar, sambor, föräldrar eller styvföräldrar. Men kvinnliga poliser gör också hembesök i förebyggande syfte, vilket leder till att även männen får stöd.

Utvecklingen av familjevåldsenheterna har skett i ett nära samarbete mellan den svenska och den nicaraguanska polisen. Det aktuella avtalet löper fram till 2010 med 85 miljoner kronor som medel från Sida. Efter 2010 avslutas stödet då Sveriges utvecklingssamarbete med landet upphör.

Under seminariet deltar även Mats Palmgren, ansvarig för Rikspolisstyrelsens internationella program och Sidas jämställdhetsrådgivare Mette Sunnergen. Korta anföranden görs även av Mikael Boström, chef för den enhet på Sida som arbetar med demokratisk utveckling och Hans Magnusson, chef för avdelningen för Latinamerika på Sida.

Datum: Fredag den 5:e oktober 2007.

Tid: Klockan 10.00 – 11.30. Fika serveras från 09.45 utanför Hörsalen.
Plats: Sida, Hörsalen, Valhallavägen 199, Stockholm.

Program: Se bilaga och www.sida.se/medieservice

Språk: Aminta Granera talar spanska men tolkas till svenska. Övriga svenska.

Anmälan och intervjuer: Kontakta Sidas presstjänst 08-698 55 55 eller press@sida.se,
alternativt 070-245 74 04.