Vinnvård

Möt Sveriges framtida ledare inom vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 13:00 CET

Vinnvård har precis avslutat processen med att hitta de mest framstående forskarna inom Improvement Science som under tre år ska genomgå programmet Vinnvård Fellows. De ska utveckla såväl ny forskning som ledarskapsförmågan för att bli ledande i arbete med att förbättra svensk vård och omsorg.

This cohort of improvement science fellows is unmatched. Congratulations to all!, säger Professor Paul B Batalden, MD, Professor of Pediatrics, Dartmouth Medical School.

Vinnvårds styrelse har fattat beslut om att anta fyra personer i en första kohort. Våra Fellows är:

·  Andreas Hellström, Centre for Healthcare Improvement, Chalmers tekniska högskola.

·  Karin Pukk Härenstam, Karolinska sjukhuset, Kungliga Tekniska högskola.

·  Ulrica von Thiele Schwarz, Medical Managemant Centre, Karolinska Institutet.

·  Johan Thor, Jönköping Academy for Improvement in Health and Welfare.

-  Jag är otroligt glad och förväntansfull över den grupp som nu antas som Vinnvård Fellows, säger Staffan Arvidsson, programchef för Vinnvård. De är alla excellenta forskare och har dessutom en mycket god förståelse för vårdens och omsorgens praktik. En ytterligare styrka är deras skiftande ämnesbakgrund och olika hemvister i Sverige, vilket kommer att vara till stor nytta för att ge sig an den mycket komplexa uppgiften att förbättra svensk vård och omsorg.

Läs mer om Vinnvård Fellows: www.vinnvard.se/fellowship

Kontaktuppgifter:

Staffan Arvidsson, programchef, 08-545 13 556, staffan.arvidsson@vinnvard.se

Helena Conning, kommunikationsstrateg, 0706-93 66 74, helena.conning@vinnvard.se 


Att våga möta utmaningarna inom vård och omsorg – Varför Vinnvård?

Vårt samhälle, och inte minst vård och omsorg, står inför stora utmaningar de närmaste åren. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter och brukare ställer nya krav på en bättre och effektivare vård och omsorg. För att lyckas med att förbättra vården och omsorgen krävs det att forskare tillsammans med praktiken, patienterna och brukarna vågar pröva och ompröva i vardagen. Vi behöver hitta svar på: Hur kan vi leverera högkvalitativ vård och omsorg vid varje tillfälle, i alla situationer och på effektivaste sätt?