Västtrafik

​Möt Västtrafik på Persontrafikmässan

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2016 09:47 CEST

Den 18-20 oktober äger Persontrafik 2016 rum på Svenska mässan i Göteborg. På Nordens viktigaste mötesplats för kollektivtrafikbranschen, samlas beslutsfattare, experter och leverantörer för att diskutera framtidens kollektivtrafik och branschens utmaningar. Allt med kundernas behov i fokus.

– Kollektivtrafiken, liksom många branscher, går igenom en intressant omställning där vi påverkas av globala trender som digitalisering och urbanisering. Vi ser Persontrafikmässan som en möjlighet att berätta om hur vi påverkas och hur vi kan ta till vara på de nya möjligheter som utvecklingen innebär, säger Lars Backström, vd för Västtrafik.

Västtrafiks monter på mässan är en mötesplats för alla 9 000 som arbetar under Västtrafiks varumärke, men alla besökare är naturligtvis varmt välkomna! Här kan man fika och prata kollektivtrafik med representanter från Västtrafik. I montern finns också möjlighet att provåka den planerade linbanan över Göta älv med hjälp av VR-teknik och lära sig mer om hur arbetet med att utveckla appen Västtrafik To Go gick till.

– Västtrafik To Go på kort tid blivit en succé, tio procent av alla våra biljetter säljs redan i appen. På det här området ligger vi i framkant av utvecklingen och intresset från branschen är stort, säger Lars Backström, vd för Västtrafik.

Under Persontrafik 2016 finns goda möjligheter att lära sig mer om de hetaste branschfrågorna genom det omfattande seminarieprogrammet. Västtrafik och Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland deltar under en rad programpunkter. Här följer några av höjdpunkterna, hela seminarieprogrammet finns här.

Onsdag 19 oktober kl 10:00-10:30

Kombinerad mobilitet – En del av framtidens kollektivtrafik

Framtidens kollektivtrafik kommer inte bara handla om att resa från en hållplats till en annan. Den kommer i lika stor utsträckning omfatta andra smarta och hållbara tjänster som förenklar våra kunders vardag. Kombinerad mobilitet är en stark trend inom kollektivtrafiken över hela världen och ska hjälpa Västtrafik att nå målet om fördubblat resande med kollektivtrafiken till 2025.

Onsdag 19 oktober kl 15:30-16:00

Resan mot det goda kundmötet

Västtrafik är just nu mitt uppe i en spännande utveckling tillsammans med sina partnerföretag, där man enats om och arbetar mot ett gemensamt kundlöfte. Vägen dit går genom ledarskapet och medarbetarna, och målet är att få fler och nöjdare kunder. Under flera år har grunden lagts för en ny syn på partnerskap genom Västtrafikmodellen, och nu är parterna inne i en fas av utveckling där varje medarbetare ska få insikt och förutsättningar för att serva den som servar kunden. Kom och hör mer om processen och verktygen för detta!

Torsdag 20 oktober kl 11:30-12:00

Kollektivtrafiken i världen – trender och utveckling

Utvecklingen idag går allt fortare, och kräver insikt och flexibilitet. Kom och ta del av fyra stora megatrender som påverkar människors beteende, och som också kollektivtrafiken behöver förhålla sig till. Lars Backström, vd för Västtrafik, berättar vad Västtrafik gör för att hänga med i svängarna?

För mer information:
Gunilla Wicktor, projektledare Västtrafik 0708-56 01 66
Västtrafik presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se
Persontrafiks webbplats

Varje dag reser 395 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.