Region Blekinge

Möte i Skåne om framtiden för en ny gemensam region i södra Sverige

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2012 16:15 CEST

Företrädare för Landstinget Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar Län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget Kronobergs Län, Regionförbundet Södra Småland, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne träffades i veckan för att fortsätta diskussionerna om att bilda en ny gemensam region i södra Sverige.

Parterna enades om att en ideell organisation bildas för att förbereda den gemensamma regionbildningen i södra Sverige. Föreningen kommer att ledas av en styrelse med 30 personer representerande de olika huvudmännen och de politiska partierna. Varje parti säkras minst två ledamöter i styrelsen. Vidare kommer en projektledare att rekryteras för att samordna det kommande arbetet och samarbete kommer att sökas med högskolor för att få till stånd ett forskningsprojekt för att följa regionbildningsarbetet. Under hösten 2012 kommer en likalydande text avseende organisation och uppdrag föreläggas respektive huvudmans fullmäktigeförsamling.

Vid mötet i Båstad påbörjades även arbetet att skapa en gemensam vision för södra Sverige år 2030.

En avsiktsförklaring om att bilda en ny gemensam region senast i januari 2019 antogs hösten 2011 av respektive styrelse- och fullmäktigeförsamling. Regionbildningen ska föregås av ett brett utvecklingsarbete i syfte att nå delaktighet och inflytande i den berörda geografin, en process som nu fortsätter genom bildandet av den ideella föreningen.

För mer information kontakta:

Anders Henriksson (S)
Landstinget Kalmar län
070-517 60 30                                                       

Ulf Nilsson(S)
Regionförbundet i Kalmar län
070-530 25 09 

Kalle Sandström (S)
Landstinget Blekinge
0455-73 40 57

Mats Johansson (S)
Region Blekinge
0708-67 13 00 

Suzanne Frank (M)
Landstinget Kronobergs län
0709-84 45 82                                                        

Roland Gustbée (M)
Regionförbundet Södra Småland
0733 - 687 414 

Pia Kinhult (M)
Region Skåne
044-309 31 29                                                       

Stefan Lundgren (M)
Kommunförbundet Skåne
0702-12 43 53 

Bifogade filer

PDF-dokument