Naturvårdsverket

Möte i Visby om den planerade gasledningen i Östersjön

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 11:42 CEST

Naturvårdsverket bjuder in allmänheten till ett informationsmöte om företaget Nord-Streams planerade gasledning i Östersjön. I samband med informationsmötet inbjuds till särskilt möte med representanter för media.

Företaget Nord-Stream har lämnat in ansökan om tillstånd till utläggning av gasledning i Sveriges ekonomiska zon. Näringsdepartementet har sänt denna ansökan på remiss till myndigheter och kommuner.

Samtidigt har Naturvårdsverket sänt ut den miljökonsekvensbeskrivning företaget tagit fram för gasledningens hela sträckning på samråd och inbjudit allmänheten att lämna synpunkter. Detta har gjorts utifrån vår roll som ansvarig myndighet i Sverige för så kallade Esbo-samråd.

Samråd med allmänheten enligt Esbo-konventionen

Enligt Esbo-konventionen har allmänhet och myndigheter i ett land rätt att lämna synpunkter på en planerad verksamhet i ett annat land när det finns risk för att verksamheten kan leda till betydande miljöpåverkan i det egna landet. Naturvårdsverket inbjuder som en del i Esbo-samrådet till ett informationsmöte om Nord-Streams planerade gasledning. Nord-Stream kommer att informera om sin miljökonsekvensbeskrivning och allmänheten, organisationer och myndigheter har möjlighet att ställa frågor. Representanter för Näringsdepartementet närvarar vid mötet och är tillgängliga för frågor om handläggningen av det svenska tillståndsärendet. Ordförande/moderator på mötet är hovrättslagman Ulf Bjällås

Plats: Biostaden Borgen, Visby, tid: 22 april 2009 kl 18.00 - 20.30

Pressträff

Representanter för Nord-Stream kommer även att finnas tillgängliga för media vid en pressträff innan mötet. Även Naturvårdsverket såsom Esbo- ansvarig myndighet och Näringsdepartementet närvarar vid pressträffen.

Plats: Visby, Biografen Borgen, tid 22 april 2009, kl 15.00-16.00.

OSA: senast 20 april till anneli.nivren@naturvardsverket.se

Läs mer

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Egon Enocksson, handläggare, 08-698 11 91 egon.enocksson@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att den utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.