Transportföretagen

Möte med näringsdepartementet om kör- och vilotidsreglerna

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 09:30 CEST

Näringsdepartementet har hörsammat bussbranschens önskan om hjälp att förändra det europeiska regelverket som kom till för att stärka trafiksäkerheten och förarens sociala villkor. Det över 40 år gamla regelverket är onödigt krångligt, vilket istället kan ge motsatt effekt.

– Att stärka det kollektiva resandet är en viktig del i regeringens jobbpolitik. Arbetspendling måste fungera över hela landet. Då måste också de regelverk som omger kollektivtrafiken göra det möjligt för företagen att erbjuda resenärer attraktiva och flexibla resor, med bibehållet fokus på trafiksäkerhet och god arbetsmiljö. Att verklighetsanpassa regelverket för kör- och vilotider är en del i det arbetet. Vi ska nu tillsammans med branschen ta fram fakta och underlag för att se hur vi från svensk sida kan driva frågan på europeisk nivå, säger statssekreterare Ingela Bendrot.

Ett första möte hölls därför på Näringsdepartementet i Stockholm den 14 maj. På mötet diskuterades exempel på konsekvenser av det europeiska regelverket för kör- och vilotider inom buss- och lastbilstrafiken. Sveriges Bussföretag redogjorde för exempel med bussförare som tvingas stanna på en parkeringsficka 20 minuter före bussens slutdestination med bussen full av stressade och ilska resenärer för att ta lagstadgad paus. Företag som får böter på flera hundra tusen kronor för att de regelbundet flyttat bussen i samband med tvätt och städ på garageplanen. Företag som ska dokumentera all trafik en buss utfört i lokal och regional linjetrafik på minutnivå under ett helt år för att inte behöva betala böter på flera tusentals kronor.

– Det här är ett regelverk som stressar förare, gör resenärer arga och stämplar företagare som vill tvätta sina fordon som kriminella. Självklart ska det finnas regelverk som stärker trafiksäkerheten på våra vägar och som ger våra förare bra arbetsvillkor. Men dagens kör- och vilotidsregelverk gör det inte och det är en åsikt vi delar med våra systerorganisationer i Europa, menar Anna Grönlund, branschchef och vice VD på Sveriges Bussföretag. Hon är glad över att regeringen lyssnat och nu vill driva frågan i Bryssel tillsammans i branschen.

För vidare information, kontakta Anna Grönlund, branschchef och vice vd för Sveriges Bussföretag. anna.gronlund@transportgruppen.se, tel 070-612 71 74.

Sveriges Bussföretag är ett arbetsgivar- och branschförbund inom TransportGruppen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och skapar bättre förutsättningar för våra medlemsföretag genom information och lobbying, myndighetskontakter, remisser och skrivelser. Förbundet har drygt 400 medlemsföretag. Medlemmarna är busstrafikföretag och bussresearrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet.  

TransportGruppen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund, Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA), Sveriges Bussföretag, Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF), Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF), Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF), Svenska FlygBranschen (SFB), Sveriges Hamnar och Transportindustriförbundet, har cirka 10 700 medlemsföretag med runt 167 300 anställda.