Riksantikvarieämbetet

Möte om hållbar turismutveckling och världsarv under två dagar i Visby

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 15:38 CEST

Visby är den självklara mötesplatsen då företrädare för departement, myndigheter, besöksnäring och världsarv i Norden och Baltikum samt Unesco möts i en workshop om hållbar turismutveckling och världsarv. Riksantikvarieämbetet är värd för mötet, som arrangeras i samarbete med Nordic World Heritage Foundation i Norge, Naturvårdsverket i Sverige och Kulturarvsstyrelsen i Danmark.

Deltagarna ska den 14 och 15 oktober bekanta sig med olika exempel och pågående arbeten och gemensamt diskutera hur hållbar turismutveckling i och kring världsarven kan utvecklas. Utgångspunkten är världsarven, ansvaret för dessa och möjligheterna till utveckling i Norden och Baltikum som dessa erbjuder.

– Visby är med sitt geografiska läge en naturlig mötespunkt för deltagare från Norden och Baltikum. Det Gotländska näringslivet erbjuder också så många exempel på hur man kan ta tillvara och utveckla turismen, något som deltagarna kommer att få uppleva under utflykten på onsdag. Vi kommer att besöka exempelvis Bräntings gård, Furillen och Stafva Gård för att avsluta med en vandring i världsarvet, säger Jan Turtinen, ansvarig för mötet på Riksantikvarieämbetet.

Det genomgående temat för workshopen är samverkan mellan aktörer som förutsättning för hållbar utveckling och tillväxt. Mötet är ett första steg i ett arbete som förhoppningsvis kommer att pågå under ett antal år. Resultatet kommer att vara av intresse även för det internationella arbetet om hållbar turism som Unesco bedriver samt även för andra aktiviteter och satsningar. Slutsatserna och rekommendationerna från mötet presenteras i en rapport.

Den 13 oktober anordnas utflykter för de 40 deltagarna på temat hållbar turismutveckling. Den 14 oktober inleds mötet kl. 09.00-09.30 på Riksantikvarieämbetet med välkomsttal av Kristen Grieg Bjerke, ordförande i Nordic World Heritage Foundation samt riksantikvarie Inger Liliequist.

För mer information kontakta:
Jan Turtinen, kontaktperson för Unescos världsarvskommitté på Riksantikvarieämbetet: 08-5191 8196, 073-0251175, jan.turtinen@raa.se.
Christina Lingdén, presskontakt Riksantikvarieämbetet: 08-5191 8129, christina.lingden@raa.se 

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.