Landskrona stad

Möte om Tingsrätten i Landskrona

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 14:24 CEST

Idag har ett möte hållits mellan Landskrona kommun, Torkild Strandberg och Peter Billquist, och representanter för Lunds Tingsrätt, Ralf G. Larsson ochUlla Nilsson, angående den dömande verksamheten i Landskrona.

- För oss är det oerhört angeläget att den dömande verksamheten finns kvar och utvecklas i Landskrona, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande. Jag är därför glad över att kunna konstatera att det en samsyn mellan kommunen och Tingsrätten om att den dömande verksamheten ska fortsätta i Landskrona.

- I Regeringens beslut från i våras, skrevs bland annat: "I Landskrona finns en särskild problematik bestående framför allt i hög kriminalitet. Det har därför inletts separata satsningar, särskilt på polisens område, för att lösa problemen. Med hänsyn till den särskilda situationen i Landskrona är det regeringens uppfattning att Lunds Tingsrätt även fortsättningsvis bör ha kansli i Landskrona."
För oss är det väsentligt att detta beslut fullt ut respekteras, fortsätter Strandberg.

- Vi är idag överens med ledningen för Tingsrätten i Lund att den största begränsningen i nuläget är lokalerna i Rådhuset. Vi kommer omedelbart att tillsammans med representanter för Lunds Tingsrätt och Domstolsverket vidta de åtgärder som krävs ur både säkerhets- och arbetsmiljösynpunkt, så att den dömande verksamheten kan fortsätta i Landskrona under säkra och stabila förhållanden, avslutar Strandberg.

Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande 0733-47 31 60